Fri. Feb 23rd, 2024

RMDSZ: ne diszkriminálják a nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételizőket

Az RMDSZ, az ombudsmani hivatal és az Országos Diszkriminációellenes Tanács idén nyáron észrevételezte az oktatási minisztériumnak, hogy a romániai egyetemi felvételiket szabályozó, 6102/2016-os miniszteri rendelet diszkriminálhatja a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákokat. Az egyetemi, mesteri és doktori képzés felvételijének jelenlegi módszertana ugyanis feljogosítja a felsőoktatási intézményeket arra, hogy a román nyelv ismeretéből is vizsgáztassák azokat a felvételizőket, akik nem román tannyelvű középiskolában végezték tanulmányaikat.

Az RMDSZ felhívta az Oktatásügyi Minisztérium figyelmét arra, hogy a rendelkezés eredetileg külföldi személyekre vonatkozott, akik román nyelvet korábbi iskoláikban nem tanultak, de romániai egyetemekre felvételiznek, de egyes egyetemeken romániai magyar fiatalokra is akarják alkalmazni ezt a rendelkezést. Ez sem a felvételizőknek, sem az illető egyetemeknek nem jó. „Arra szólítottuk fel a minisztériumot, hogy haladéktalanul írják át a jogszabályt, tegyék egyértelművé, hogy ez nem vonatkozhat a román oktatási rendszerben érettségizett személyekre” – fogalmazott Magyari Tivadar.

Az ombudsmani hivatal és az Országos Diszkriminációellenes Tanács azzal érvelt, hogy ez az eljárás ellentmond az oktatási törvénynek és sérti a nemzeti kisebbségeknek az etnikai, kulturális és nyelvi identitásuk megőrzéséhez való jogát. A jogintézmény és az Országos Diszkriminációellenes Tanács ezért felkérte az oktatási minisztériumot, hogy módosítson a felvételi módszertanán.

Az oktatási minisztérium a diszkriminatív eljárás kiküszöbölése érdekében kiegészítette a szóban forgó rendelet mellékletének a hátrányos megkülönböztetésre lehetőséget adó paragrafusát.

A 6102/2016-os miniszteri rendelet II. fejezete 5-ös cikkelyének 4-es paragrafusa jelenleg a következő:

A felsőoktatási intézmények saját felvételi módszertana előírja a nyelvi kompetenciák bizonyításának módját azon felvételizők számára, akik román nyelvű szakképzésre iratkoznak, de nem tudnak romániai vagy külföldi, román tannyelvű tanintézmény által kibocsátott, a felvételihez szükséges tanulmányi okiratot felmutatni.”

A diszkrimináció lehetőségét megszüntető kiegészítés pedig így szól: „(…) Kivételt képeznek azok a diákok, akik középiskolai tanulmányaikat valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén végezték, az ő esetükben a szóbeli román nyelvi kompetenciát igazoló dokumentum az érettségi oklevél.”

A nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételizők a román anyanyelvű társaikhoz hasonlóan román nyelvi kompetenciákat felmérő szóbeli vizsgán vesznek részt az érettségin, ha tehát érvénybe lép ez a miniszteri rendelet-tervezet, akkor az eddig esetenként hátrányos megkülönböztetésnek kitett felvételizők érettségi oklevelükkel igazolhatják román nyelvtudásukat.

A november 13-án közzétett miniszteri rendelet tervezetet közvitára bocsátják. A módosítással kapcsolatos véleményeket, javaslatokat, észrevételeket a dgis@edu.gov.ro e-mail címre lehet elküldeni december 2-ig.

agerpres.ro