Wed. Mar 29th, 2023

RMDSZ: ezután szociális és szolidaritásalapú vállalkozásoknál is végezhető önkéntes munka

Döntőházként szavazta meg a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy szociális és szolidaritásalapú vállalkozásoknál is végezhető legyen önkéntes munka. A törvénymódosítás értelmében a vállalkozásoknak éves szinten el kell küldeniük az önkéntesek nyilvántartási jegyzékének másolatát a Megyei Munkaerő Elosztó Ügynökséghez (AJOFM), amikor éves tevékenységi jelentésüket is leadják. Az önkéntes munka a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások bármelyik részlegén végezhető. A sérülékeny társadalmi csoportok munkavállalói számára a szervezetnek tanácsadást, szakmai képzést is biztosítania kell, ezeket a tevékenységeket is lehetőség lesz önkéntes munkával biztosítani.

A szociális és szolidaritásalapú vállalkozások célja a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása társadalmi-szakmai integráció révén. Alkalmazottainak 30 százalékát sérülékeny társadalmi csoportok munkavállalói alkotják, vagyis olyan személyek, akik munkakeresés során sajátos akadályokkal szembesülnek: munkanélküliek, bántalmazott személyek, fogyatékkal élők és a társadalom perifériájára szorult közösségek tagjai. A szociális vállalkozások a profitjuk legalább 70 százalékát kötelezően társadalmi célokra kell fordítsák.

Romániában az önkéntes munkát elismerik szakmai tapasztalatnak abban az esetben, ha a tanulmányoknak megfelelő területen végzik az adott tevékenységet. A jelenleg érvényben levő jogszabályok értelmében önkéntes munka esetén önkéntes szerződést kell kötni, az önkéntes személy életkora nem lehet kevesebb, mint 15 év és el kell végezni egy munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó képzést is az önkéntes munka megkezdéséhez. 

A jogszabálytervezet az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba.