Mon. Oct 2nd, 2023

RMDSZ: a kisgyermekes szülők 1500 lejes támogatását mielőbb gyakorlatba kell ültetni – pontosítunk a törvényen

Törvényt módosítana az RMDSZ annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb újból életbe léphessen a kisgyermekes szülők 1500 lej értékben történő támogatása. Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a módosítás kidolgozója elmondta, hogy az 1500 lejes támogatás január 1-től életbe lépett, azonban a pénzügyminisztérium nem végezte el a feladatát, és úgy tűnik, hogy nem számolt a költségvetés elkészítésekor ezzel a törvénnyel, illetve nem dolgozta ki a törvény alkalmazási normáit. Ezért az RMDSZ magát a törvényt pontosítja annak érdekében, hogy a szülők mielőbb megkaphassák ezt a támogatást.

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője elmondta, hogy a jelenlegi módosítás kitér minden vállalkozásra, egyéni, kis- és középvállalkozásokra egyaránt, így 1500 lejes havi, személyenkénti adójóváírásban részesülnek azok a vállalkozások, amelyek támogatják alkalmazottjaik gyermekeinek bölcsődébe vagy óvodába íratását, járását. „A módosításban továbbá pontosítjuk, hogy melyek azok az oktatási intézmények, amelyek esetében jogosult a szülő a támogatásra, továbbá amennyiben egy szülő részesül az 1500 lejes támogatásban, akkor nem igényelheti az önkormányzat által kibocsátott bölcsődei értékjegyeket” – taglalta Szabó Ödön képviselő a módosítás részleteit.

A Bihar megyei törvényhozó megcáfolta a pénzügyminisztériumnak azt a kifogását is, amely szerint az állami költségvetésből 4,5 milliárd lejt kellene a szülők támogatására fordítani: „jelenleg közel 530 ezer óvodást tart számon az állam, ebből 280 ezer gyermek jár normál, délelőtti óvodába, ők nem részesülhetnek ebben a kedvezményben, hisz nincs elszámolható költség. Így a legfőbb kedvezményezett az a többi közel 250 ezer gyermek, aki állami napközi óvodába jár, és akik hozzávetőlegesen 300 RON étkezési költséggel, max. 9-10 hónapig terhelnék meg az államkasszát az adójóváírással. Amennyiben ehhez hozzászámolom a magánóvodákat, ahova közel 30 ezer, és a bölcsődéket, ahová közel 20 ezer gyermek jár, akkor a támogatás kb. 650-700 milliós költséget jelent egy teljes évre a teljes rendszernek, ha minden érintett szülője dolgozik és leírhatja a költségeket. Természetesen ez a maximális szám, a valós költségvetés kisebb, hiszen azok, akik nem dolgoznak, nem vehetnék igénybe a kedvezményt.  Ez messze nem egy 4,5 milliárdos költségvetési teher, ahogyan azt a pénzügyminisztérium állítja.”

Mint az ismert, tavaly októberben a képviselőház döntőházként fogadta el az RMDSZ-nek azt a kezdeményezését, amely két fontos módosítást vezetett be: az 1500 lejes adójóváírást a vállalkozásoknak a kisgyermekes szülők támogatására, valamint adóalap-csökkentést a cégeknek, amennyiben duális középiskolai, egyetemi oktatásban vesznek részt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nemcsak a középfokú oktatás szintjén írhatják le adóalapjukból az elméleti oktatás mellett a cégeknél zajló gyakorlati képzések költségeit, hanem megtehetik azt az egyetemi oktatás esetében is. Több helyről is jelezték, hogy ugyan hiányosan, de sikerült alkalmazni a törvényt az év első hónapjában, azonban a pénzügyminisztérium nem a felmerülő esetleges problémák megoldására koncentrált, hanem inkább egyszerűen felfüggeszti a törvény alkalmazását. A mostani kezdeményezéssel gyorsítani akarjuk az újbóli hatálybalépésnek az esélyét” – nyilatkozta a módosítások kidolgozója, Szabó Ödön parlamenti képviselő. Az RMDSZ a kezdeményezéssel a törvényben pontosítja azokat a kifogásokat, amelyeket a pénzügyminisztériumnak kellett volna elvégeznie.

rmdsz.ro