Fri. Feb 23rd, 2024

Részletesen az ingyenes telekkönyvezésről

Sok cikk jelenik meg mostanában a romániai sajtóban az úgynevezett ingyenes telekkönyvezésről, és ezek legtöbbje hiányos információkat tartalmaz.

Lássuk, mi is a helyzet:
Romániában a kataszteri és ingatlannyilvántartási tevékenységet a 7/1996 kataszteri törvény szabályozza. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a törvény szülőatyjai közt fontos szerepet kapott a néhai szilágysági köz­jegyző, Augustin Crecan és Seres Dénes képviselő úr, akkor szenátor.

Ki merem jelenteni, hogy ha ők nem befolyásolják a törvény létrejöttét, valószínű, hogy most Romániában nincs telekkönyv. Akkor, 1996-ban, amúgy sem lehetett még tudni, hogy Románia merre is tart, Nyugat fele, vagy Keletre, vagy marad a jó balkáni zavarosban, és fennállt a veszély, hogy Erdélyben, 150 év után, eltűnik a telek­könyv, amit az osztrák, majd oszt­rák-magyar hatóságok vezettek be, és még a legsötétebb kommunizmust is túlélte. Igaz, hogy ezt a törvényt már vagy 115-ször (egy kis túlzással) módosították, és jogász legyen a talpán, aki tudja követni a sok módosítást, de a lényeg, az maradt.

Az általános katasztert az állam költségén kell bevezetni. Az általános kataszter bevezetésének egyenes követ­kezménye a telekkönyvezés. Azért van szükség az általános kataszter beve­zetésére, és nem karbantartására (a tulajdonjogi változások bejegyzésére), mert Romániában az igazi forradalom a tulajdonjog terén ment végbe, és még ma is folytatódik. Sajnos, igen lassan, főleg az utóbbi időben.

A kataszteri törvény megjelenése nyomán létrejött az Országos Földhivatal (mai nevén ANCPI), majd a megyei földhivatalok. A Szilágy Megyei Földhivatal 1997. szeptember 15-én jött létre. Mint (majdnem) minden az országban, ez is lassan, sőt, nagyon lassan történt. Nehézkesen ment az intézmények megerősítése, kibővítése, felszerelése. Az új földhivatal 2001-ben átvette és beolvasztotta a régi mezőgazdasági földhivatalokat, majd 2005-ben a bíróságoktól átvette a telekkönyvet.

2015-ben Románia, Magyarország példájára, kidolgozta és létrehozta a Nemzeti Kataszteri Programot. Ennek a Nemzeti Kataszteri Programnak a része az úgynevezett „ingyenes telekkönyvezés”.

A programban részt vesz minden közigazgatási egység: község, város, municípium. A költségvetés elfogadása után az Országos Földhivatal le­oszt minden közigazgatási egységnek egy bizonyos összeget, kb. 150.000 lejt, amiből csak kataszteri tevékenységet lehet finanszírozni. Mivel rengeteg a munka, és elég kevés a jól képzett és jó felszereltséggel bíró földmérő, az ANCPI könnyítésként bevezette a lehetőséget, hogy a kataszteri munkát szektorokon (fordulókon) is lehet végezni.

A Szilágy megyei helyzet a ma­gyar érdekeltségű községek, városok szintjén 2020 elején így néz ki: eddig 5328 ingatlant telekkönyveztek Váralmáson, Benedekfalván, Bagoson, Középlakon, Sarmaságon, Szamosudvarhelyen, Márkaszéken, folyamatban van Sámsonban, Váralmáson, Középlakon, Sarmaságon, Szamosudvarhelyen, Alsóvalkón, Zsibón, Nagyfaluban, Baksán, Szilágycsehben, Ha­raklányban, és uniós alapokból most folyik a licit előkészítése Váralmáson, Bene­dekfalván, Bagoson, Középlakon, Ippen, Perecsenben, Nagyfaluban.

Jelenleg a Szilágy megyei ingatlanok, parcellák számát 650.000-re becsülik. Ebből telekkönyveztek 4,5 év alatt 5.328-at a Nemzeti Kataszteri Program (ingyenes telekkönyvezés) keretén belül, és kb. 65.000-et a tulajdonosok pénzén.

A következtetést mindenki vonja le saját magának!

L.S.,
a Szilágy Megyei Földhivatal tanácsosa