Mon. Apr 15th, 2024

Rendhagyó tanévzárás Szilágyballán

,,Iskolánk udvarán magasodó öreg hársfánk virágzása hirdeti évről évre gyerekeknek és pedagógusoknak egya­ránt, hogy egy újabb tanév véget ért.

Tanévzáró ünnepségünkre a hagyo­mányokhoz híven vasárnap délután, június 16-án került sor. A tikkasztó meleg ellenére falunk apraja-nagyja örömmel, izgalommal tele foglalta el helyét a vén hárs árnyékában és vett részt ezen ünnepélyes rendezvényen.

Meghívott vendégeink voltak Hari Tün­de Hajnalka tanfelügyelőnő és Demyén István, községünk polgármestere.

Ünnepségünk kezdetén a köszöntő­be­szédeket hallgathattuk, majd a meg­szokott módon a bizonyítványosztás következett. Első ízben az elemi osztá­lyo­sok díjazására került sor, majd a felső tagozatosok vehették át a tanulmányaik elismeréséért járó jól megérdemelt jutalmakat. Ezután a szokásokhoz híven a különböző versenyeken díjat szerző diákok jutalmazása következett. Büszkék vagyunk rájuk, hisz megyei, országos és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el, ezzel öregbítve iskolánk hirnevét.”

A tanévzáró ünnepségről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.