Wed. Jul 24th, 2024

Proscenia – színjátszó tréningek Szilágycsehben

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatásával harmadik évadnál tart a Proscenia – színjátszó tréning diákoknak elnevezésű pályázat Szilágycsehben. A színjátszó tréninget, szilágycsehi magyar diákoknak és pedagógusoknak szervezzük a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulat szakemberei közreműködésével. A program fő céljai anyanyelvünk és nemzeti kultúránk ápolása, a magyar és egyetemes színházkultúra népszerűsítése, nemzeti tudatunk megerősítése, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, valamint a kulturális horizont bővítése. Részletezett célok az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentése, a mozgás és beszéd tisztaságának fejlesztése, az ön- és emberismeret gazdagítása, a testi, térbeli biztonság javítása, az időérzék fejlesztése, a beszéd tisztaságának fejlesztése, nyelvi igényességre való nevelés, személyiségfejlesztés, a határozott fellépés fejlesztése, ez biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén: pályaválasztáskor, ügyintézéskor, családi, iskolai gondok megoldásában, összpontosított, tervezett munkára való szoktatás, tervezőkészség kialakítása, koncentráló képesség fejlesztése, az elvégzendő feladatok ütemezésének, az idő helyes beosztásának készségszintű megoldása, a kulturális ízlés alakítása, az alkotóképesség fejlesztése, közösségformálás.

A foglalkozások célja elsősorban arra irányul, hogy a jelenlévő fiatalok betekinthessenek a dramaturgia, a színház- és drámatörténet kulisszái mögé. Az idén is havonta, egy-két alkalommal, Varga Sándor színművésszel színpadi mozgást gyakorolunk a Berekenye Diákszínjátszó Csoport tagjaival. A közös beszélgetéseken van dramaturgia, színház és drámatörténet is. A próbák előtti ráhangoló bemelegítéstől, a kondicionálásig, a testtudatot érintve, a mozdulat mozgássá, majd koreográfiává válásáig jutunk el a képzésen. Voltak két napos találkozók is.

A pályázat során, Szilágycsehben, október 29-én délután, kerül bemutatásra Háy János: VÖLGYHÍD előadásunk az idei Határtalan diákszínjátszó találkozón – PADIF 2022. „Színmű azoknak, akik túl akarják élni a felnőttek rémuralmát, és azoknak, akik túlélték és felnőttek lettek” – áll a szövegkönyv színlapján. Mindenkinek vannak emlékei a kamaszkorról. Szépek és vidámak – fájdalmasak és keserűek. És ezek az emlékek nyomot hagynak, és van, hogy a mai napig kísérnek bennünket. Nehéz volt a felnőtté válás. Miért gondoljuk, hogy nekik könnyebb? A problémák ugyanazok: kiszolgáltatottság, megfelelni vágyás, bizonytalanság, talajvesztés. A média, az internet bizonyos szempontból talán tovább nehezíti a helyzetüket, ugyanis látszólag felmenti a felnőtteket a személyes válaszoktól. Hol van a sorvezető egy kamasz számára ebben az ambivalens világban, amely egyszerre szemérmes és kitárulkozó? És persze ez sem ennyire egyszerű, ugyanis nem voltunk mi is kegyetlenek a társainkkal szemben? Dehogynem. A kamaszok is kiépítik maguk között a rémuralmat, és felnőtteknek is lehet legalább annyira igazuk, mint a gyerekeknek.

A színmű valódi központi kérdése: Quo vadis? Merre tartasz? Hová mész? Ez a kérdés nap, mint nap megfogalmazódik a tizenévesekben. Nem könnyű a válasz, ugyanis félúton vannak a gyermek- és felnőttkor között. Nem csak a felnőttekkel állnak folyamatos konfliktusban, hiszen a zárt kényszerközösségekből fakadó (osztály, kollégiumi szobatársak) helyzetek kiélezik a dominanciaharcot a kortársaikkal szemben is. Erős mintakövetés jellemzi a korosztályt, miközben a felnőtté váláskor mindenkinek egyénileg kell, kellene – nem pusztán csak megtalálni, hanem – saját maga számára kitalálni, megkonstruálni az utat.

Bodea György