Wed. Sep 27th, 2023

Petri Mór-díjban részesült Bodea György

Mindig megtisztelő egy felkérés, ha egy olyan ember pályáját kell méltatni aki közösségének a szolgálatát, a fiatal nemzedék nevelését tekintette fő feladatának.

Bodea György, szilágycsehi kémia szakos tanár ilyen személyiség, akinek a neve évtizedek óta összeforrt kisvárosunk iskolai, kulturális életével. Sokrétű tevékenysége, eredményes munkája közismert mind helyi szinten, mind a megyében, sőt országos szinten is elismeréssel értékelik művelődésszervezői munkáját. 1985 óta a szilágycsehi Gheorghe Pop de Băsești Technológiai Líceum kémiatanára, 1990-től pedig igazgatóhelyettesként felel az intézmény magyar tagozatán folyó oktatási, nevelési munkáért.                                                                                           

Személyiségéből fakadó fiatalos lendület, igényesség fémjelzi iskolai és iskolán kívüli tevékenységét. Méltán nyerte el városunk elismerését, az iskola magyar diákközösségének bizalmát. Mindennek az alapja a líceumban végzett oktatói-nevelői munkája mellett az amatőr diákszínjátszás és az iskolai sportélet területén folytatott sikeres szervezői, irányítói tevékenysége.                                                                                                                                

Bár Szatmárnémetiben született, a tövisháti Szilágycseh lett a választott otthona, ahol diákjaival sikerült felélesztenie a szilágycsehi amatőr színjátszás hagyományait. 1992-ben indul a sikersorozat, amit Bodea György a zsámbéki, kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi színjátszói-rendezői tanfolyamok után hozzáértéssel épített fel. Az elmúlt harminc évben több mint harminc bemutatót tartottak. Emlékezetes előadások közül kiemelkedőek a Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 1997-ben, Fazakas Mihály: Lúdas Matyi 2004-ben, Sárosi István: A húszmilliomodik év 2014-ben és Matei Vișniec: Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk 2018-ban és sikeresen képviselték iskolájukat az ODIF rendezvényein, de Magyarországon is szerepeltek: Budapesten, Kisvárdán, Zsámbékon, Békéscsabán, Nyírbátorban, Sárospatakon, Debrecenben.               

1999 meghatározó év a szilágycsehi amatőr színjátszásban. Bodea György ebben az évben szervezte meg a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivált, a PADIF-ot, amely 20 éven át október utolsó hetében rangos eseménye volt nem csak a szilágycsehi kulturális életének, hanem az egész erdélyi magyar színjátszásnak.         

A PADIF fogalommá lett, és kisvárosunkat megismerték Bihartól a Barcaságig, Szatmártól a Bánságig, Székelyföldig, de a Kárpátokon túlról is érkeztek színjátszók a fesztiválra. Az évek során a PADIF színpadán összesen 445 színjátszócsoport lépett fel 7173 diákszínjátszó részvételével.                                                                                                        

A szervezés, az anyagi háttér megteremtéséért, a színvonal, a minőség biztosítása érdekében Bodea György 2000-ben létrehozta a Berekenye Ifjúsági Társaságot, amelynek elnökeként pályázatokat írt, színházi szakemberekkel tartott kapcsolatot, és szakmai zsűrit hívott a fesztiválokra évről-évre. Szervezői munkájával, együttműködéséivel közösséget formált városunkban. Állandó partnerségben volt a Tövishát Kulturális Társasággal, a Gyulaffy László Általános Iskolával, a Városi Művelődési Házzal. Emellett állandó résztvevője a hazai és magyarországi amatőr diákszínjátszók rendezvényeinek Zsámbékon, Budapesten, Békéscsabán, Sárospatakon, Nyírbátorban vagy legutóbb a szlovéniai Ledván.                                                                                                                                                 

Mint szervezőnek és vezetőnek az ezredfordulón meghatározó szerepe volt a Szilágycsehben minden év júliusában megrendezett Zsibai Nemzetközi Népzene-Néptánc-Színjátszó és Kézművestábor elindításában, majd a színjátszó műhely irányításában. Mindezzel közösségépítő feladatot teljesített: az ifjú nemzedék azonosságtudatának erősítését, nemzeti értékeink iránti érdeklődésük ápolását.                                                                                                                        

A színjátszás mellett Bodea tanár úr, az utóbbi években a sportban is jeleskedett mint irányító-edző. Sikeres fiú röplabdacsapatot hozott létre a líceum magyar tagozatán. A csapat állandó részvevője az Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpiának, ahol I és II helyezést is nyertek már.                                                                                                                                         

Sokrétű tevékenységéért és az elért sikerekért Bodea György tanárúr a szilágycsehi magyar közösség megbecsült tagja, akinek a munkáját eddig több díjjal is elismerték: 2006 novemberében EMKE- díjat kapott a diákszínjátszás szervezésében és minőségi művelésében szerzett eredményeiért, 2015-ben Szilágysági Magyarok Díj, 2017-ben Wesselényi díjban részesült.                                                                 

Gratulálunk, és erőt, egészséget kívánunk a további munkájához.

Varga D. István