Mon. Jun 24th, 2024

Pénzügyi támogatás fiatalokat alkalmazó mezőgazdászoknak

Azok a mezőgazdászok, akik fia­ta­lokat alkalmaznak, pénzügyi támoga­tás­ban részesülnek a 2018/336-as törvény alapján, mondta Sütő Attila krasznai falugazdász.
,,A projekt célja, hogy ez a támoga­tás hozzájáruljon a munkaerő fiatalí­tásához a mezőgazdaságban, a gazdaság fehérítéséhez, és új munkahelyek létre­hozásához. Az Eurostat szerint Ro­má­niában a mezőgazdaságban foglalkoz­ta­tottak száma 1,6 milló ember, ez­zel Románia a második helyen áll Lengyel­ország után. Ebből 85% nem alkalmazott személy, ők a saját gazdaságukon belül dolgoznak.
Azok a mezőgazdászok, akik egy 30 millió lejes program keretén belül legalább 2 fiatalt alkalmaznak teljes munkaidőben, több mint egy évig havi anyagi támogatásban részesülhetnek a Mezőgazdasági Minisztérium támoga­tásával…”

A pénzügyi támogatásról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.