Mon. Oct 2nd, 2023

Partnerkapcsolataink élményeiből – A Zilahi Református Wesselényi Kollégium ismét Szombathelyen

A HATÁRTALANUL pályázat keretén belül 2022. április 24–30 között Szombathelyen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium vendége volt a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 22 fős csoportja. A részt vevő diákokat igazgató úr és két tanár kísérte el: Bara Lajos-István, Bara Erzsébet és Nagy Lenke-Terézia.

A pályázat célkitűzéseinek megfelelően jeles költőelődünk, Ady Endre költészetét vittük a Szilágyságból a határon túlra. Hat csodálatos napot töltöttünk itt, megtekintve a város és a környék legnevezetesebb látványosságait.

Az első nap az ismerkedés jegyében telt. Megismerkedtünk a befogadó iskolánk impozáns épületével, az intézmény vezetői is szívélyesen üdvözölték csapatunkat, majd rövid sétára került sor a város központjában. Könyvtárat látogattunk és a város nevezetes emlékműveivel ismerkedtünk meg. Szombathelyi diákok kíséretében ismertük meg a város Főterét, a Romkertet és a Csónakázó-tavat. Ebéd után Kőszegre utaztunk, ahol a Szulejmán kilátótól nagyszerű panoráma nyílott a városra és a Kőszegi-hegységre.

Helyi legenda szerint a török ostrom idején I. Szulejmán szultán erről a nézte végig a döntőnek tervezett csatát, bízva annak sikerében. Jurisics Miklós várkapitány azonban viszonylag kis számú védőivel visszaverte a Bécs ellen vonuló, Kőszeget ostromló sereget. Innen sétáltunk be a város központjába, ahol a legnagyobb kőszegi műemlék épületegyüttes a Jurisics vár fogadott. Későgótikus, illetve korareneszánsz folyósója a magyarországi várépítészet egyik legszebb öröksége. A város legmagasabb építménye az 1892-1894-ben épült csarnoktemplom, mely neogótikus stílusú háromhajós, csonka kereszthajóval, a Jézus Szíve Plébániatemplom. Ide sétáltunk át miközben megcsodáltuk a régi városrész csodálatos, Mátyás király korát megidőző történelmi épületeit.

A második nap ugyancsak a kirándulásé volt, sétahajózással kezdődött a Balatonon Keszthely kikötőjéből. A páratlan élményt a sűrű tavaszi eső sem tudta csorbítani. Sőt, a kalandos partraszállás is csak hozzátett az élménydús eseményhez. Ezek után Keszthely városában sétálhattunk, a Festetics-kastélyt fedezhettük fel. A Festetics kastély a város legismertebb és leglátogatottabb műemléke. A Festesics kastélyt Festetics Kristóf gróf 1745-ben kezdte építtetni. 1770 táján kétszeres alapterületűre bővítették a kastélyt. Később Festetics György folytatta az átalakítást. 1801-ben elkészült a híres könyvtár díszes berendezése és 1804-ben a kápolna. Ekkor már kétemeletes, gazdagon díszített, fényűzően berendezett kastély volt, amit Festetics Tasziló gróf a múlt század végén (1883 és 1887 között) tovább bővíttetett. A jelentős átalakítások során a kastély belső berendezése is megújult. Ekkor kapott az épület egységes külső díszt és az új épületrészt egy magas toronnyal kapcsolták a régihez. Néhány év múlva a kastély előtt vezető utat távolabbra helyezték és akkor állították a parkba a díszes szökőkutat. A ma is használt díszes főkaput 1893-tól használják. A kastély bejárata előtt áll Festetics György szobra. A második világháború után a kastély több intézménynek volt átmeneti otthona, egyes részei nagyon károsodtak, és a helyreállítás csak a nyolcvanas években fejeződött be. Ma a kastély nagy része múzeumi célokat szolgál. Közel 90 000 kötetes könyvtára lenyűgözött mindannyiunkat.

A szállásra vezető út Sümeg vára mellett vezetett. A Közép-Dunántúli régió I. Történelmi Élményparkja egyedülálló módon mutatja be a középkori várak életét, a korabeli harcok menetét, az ostromok fegyvereit, interaktív – élő történelemóra keretében bárki betekintést nyerhet a kor mindennapjaiba! Ezt sem hagyhattuk ki. Ez is nagy élmény volt!

A projekt harmadik napján Körmendre utaztunk, ahol a felújítás alatt álló Batthyány-Strattmann Kastélyt látogattuk meg, amely a város északkeleti részén épült. A kastélyról csak egy 1459-es latin oklevélben tesznek említést, amiből feltehető, hogy építtetője a Körmendet birtokló Szécsényi család volt. 10 órára az ugyancsak felújítások alatt álló Jáki templomhoz értünk, ahol már vártak minket. A jáki Szent György Apátsági templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet. Stílusjegyei alapján 1220 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére. A program Szombathelyen folytatódott, ahol a Weöres Sándor Színházban a Szerelem című első világháború előtti témát feldolgozó színpadi művet tekinthettük meg együtt a premontreis diákokkal. Az előadás után a Csónakázó tó mellett sétáltunk.

A pénteki kulturális műsort a vendéglátó iskola dísztermében adták elő iskolánk diákjai. A kulturális műsort iskolánk rövid bemutatója előzte meg, majd tövisháti néptánccal kezdődött, és Ady zilahi kötődéséről szóló műsorral folytatódott, amelynek során Ady-verseket is előadtak IX. és X. osztályos diákjaink. A műsort egy Ady vers zenés feldolgozása zárta.

A délután is izgalmasan telt. Betekintést nyerhettünk az iskola egyik legfőbb tevékenységébe: a mozaik-készítés folyamatába. Miután megtekintettük a kész mozaikokat az iskola folyosóin, és főleg a képzőművészeti műhelyben kis csapatunk útra kelt, hogy felfedezze Sárvár legfőbb nevezetességeit. A Nádasdy-vár épületegyüttese nemcsak a történeti szempontból meghatározó eleme a városnak. A Sárvár szívében magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelő boltíves hídjával ábrázolt várkastély a nemzeti örökség része. Otthont ad a Nádasdy Ferenc múzeumnak és betölti a város művelődési és kulturális központjának szerepét. A vöröstéglából rakott hídon áthaladva értünk a várba. A kapubejáró boltíves előcsarnokában található a múzeum bejárata. A lépcsőkön túljutva máris elénk tárult a vár díszterme, a hazai barokk egyik legimpozánsabb belső tere. Sárvár egyik fontos vonzereje az itt található kétféle gyógyvíz. Aki ebben szeretett volna megmártózni, szintén lehetőséget kapott. A termálfürdőhöz közel, 9 hektárnyi vízfelületű, négy részből álló tórendszer található, melyet öt híd és öt sziget tesz hangulatossá. Ezt sem hagyhattuk ki.

Tanulságos kiránduláson vettünk részt, elmondhatjuk, hogy rengeteg élménnyel, tudással, tapasztalattal gazdagodtunk. Őszinte barátságok születtek, ugyanakkor ez az élmény összekovácsolta még jobban a diáksereget. Mindezért köszönet a házigazda iskola vezetőségének, tanárainak! A közös tapasztalatszerzésnek azonban még nincs vége, ugyanis a premontreis diákok május folyamán ellátogatnak hozzánk, hogy Ady nyomdokain haladva bejárják Zilah utcáit is, és júniusban egy újabb csoport fog Szombathelyre utazni. Szeretettel várjuk őket, és izgatottan várjuk az új lehetőséget!

A résztvevők