Mon. Dec 5th, 2022

Pályázati felhívás SZKT tagságra

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetnek 3 SZKT tagot kell megválasztania.

Az országos alapszabályzat mellékletének értelmében:

1.  Jelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ területi szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek, és legkevesebb, a területi választott mandátumok huszonötszörösének megfelelő RMDSZ-tag támogató aláírásával rendelkezik. A támogatóknak szintén az illető területi szervezethez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

2. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályázatukat a területi elnökséghez. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát;

b) a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított tagsági igazolvány másolatát;

c) támogató aláírások;

d) kézzel írott nyilatkozatot arról, hogy a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon nem indult valamely más párt vagy szervezet színeiben.

A hiányos, illetve az 4. szakaszban megállapított kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot a megyei/Területi választási Bizottság nem fogadhatja el.

3. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

a) politikai tevékenység (1989 előtt és után);

b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;

c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt és után.

4. Nem lehet jelölt az a személy, aki:

a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő valamelyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult szervezetnek;

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;

c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évben.

Az SZKT tagsági pályázati csomagok benyújtásának határideje 2021. december 13 délután 4 óra, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének székháza (Zilah, Kossuth Lajos utca 33.) hétfőtől – csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra között.