Tue. Jun 15th, 2021

Összetartozunk Szilágybagos-Vámospércs

„ … igazán és jó lelkiismerettel meghagyom. Szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymást közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiaiknak és ő véreknek, tagjoknak.” Bocskai István

 

Összetartozunk

Lassan már több évtizedes ismeretségi és baráti kapocs köti össze Szilágybagos és Vámospércs önkormányzatát. A hosszú évek során olyannyira szorossá vált ez a kötelék a két település között, hogy az egymás által megszervezett rendezvényeken (legyen szó falu, illetve városnapokról, de akár irodalmi vagy egyéb közösségépítő rendezvényről) mindkét közösség elöljárói és polgárai kölcsönösen részt vettek. Ez a testvéri szeretet és egymás sorsa iránti felelősségtudat szülte meg az ÖSSZETARTOZUNK DÍJ gondolatát és megalapítását a két település polgármesterasszonyai Marina Ida-Magdolna és Ménes Andrea között. A díjalapítás szándéknyilatkozata aláírásának időpontja 2019. június 4. volt. A díjban évente egy személy részesülhet – egy anyaországi vagy egy határon túli személyiség, aki példamutató életével, nemzete és a magyar kultúra ápolásáért és kibontakozásáért munkálkodik, a határokon átívelő nemzetösszekötő kapcsolatok teremtéséért és ezek megmaradásáért tevékenykedik.

A díj átadásának időpontja nem véletlenül kerül június 4-re, hiszen ehhez a naphoz kötődik nemzetünk egyik fekete-gyászos napja. A nagyhatalmak pálcát törtek a magyar nemzet felett, a határokat megmódosították ezzel Magyarországot könyörtelenül megcsonkították. E fájdalmas történelmi esemény 100 éves évfordulóján került sor az első Összetartozunk díj átadására 2020. június 4-én, Vámospércsen.

A Somogyi László Gábor által tervezett ezüst kitűzőt, mely szimbolikájában és vizuálisan is kifejezi a határok feletti összetartozást, Szilágybagos és Vámospércs, a Szilágyság és a Hajdúság kötelékét, először Lukács Józsefnek, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspök-helyettesének ítélték oda. 2020. június 4-én a világjárvány okozta korlátozások és határ lezárások okán Lukács József csak virtuálisan tudott kapcsolódni a Vámospércsen megtartott „Trianon 100” megemlékezéshez és díjátadáshoz. De ami késik, az nem múlik! – tartja a mondás, a korlátozások lazításával Lukács József 2021. május 12-én „gallérjára tűzhette” a tavaly online térben „átvett” díjat és kezében tarthatta a vele járó oklevelet.

A mindkét település számára sokat jelentő kitüntetést Vámospércs polgármesterasszonya, és az őt elkísérő alpolgármester Somogyi László Gábor és képviselő Korpa Tamás, a jelenlegi egészségügyi szabályok keretei között személyesen adták át. A nem mindennapos díjátadást megelőzte Szilágybagos új polgármesterének Bernáth Istvánnak a köszöntése, hiszen polgármesteri mandátumának kezdetet óta nem volt lehetősség a szemtől-szembeni jókívánságok és gratulációk kifejezésére. A meghitt ünnepséget egy késő estébe nyúló asztali beszélgetés követte, ahol azt a feladatot kapta Szilágybagos, hogy az idei díjazottat – mi bagosiak – nevesítsük, aki ebben az évben egy anyaországi személyiség kell legyen. E nem kis feladat teljesítéséhez kérjük a Jó Isten segítségét a bölcs döntés érdekében.

B.B.