Mon. Oct 2nd, 2023

Összefogással dolgoznak: kiemelkedő a közösségi élet a Szilágyszeghez tartozó Désházán

Kiemelkedő lelkiségi, közösségi élet zajlik a Szilágyszeghez tartozó Désházán, a népes református gyülekezet összetartó közösség, önkéntes munkával számtalan eredményt értek el nagyon rövid idő alatt. Tevékenységüket minden évben az önkormányzat is támogatja. Szilágyszeg fejlődő település egyébként, az önkormányzat pályázatok révén a közművesítés és a közúti infrastruktúra terén is jelentős előrelépéseket tett és tesz.  

Désháza, a színtiszta magyar település

Magyarul Désházán tanulnak a fiatalok, itt működik magyar tannyelvű 0–8. osztály, majd a diákok a szilágycsehi és a zilahi középiskolákban folytatják tanulmányaikat.

A második mandátumát töltő Petkes András polgármester elmondta, a településen 78 diák és 29 óvodás van, akiket nagyon jól képzett pedagógusok oktatnak, ezért sok fiatal választott értelmiségi pályát. Az 1250-es lakosú településen túlnyomórészt a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgoznak, az 1800-as évek végén a fazekasság volt a fő foglalkozás a településen, mára csak a 43 éves Máté Lajos készít égetett agyagból használati tárgyakat.

Frissen, nemrég aszfaltozott út vezet Désházára, az első megálló a nemrég felújított művelődési ház közelében lévő református parókia. Nagy Róbert szatmárnémeti születésű helyi lelkész fogad, aki több mint négy éve szolgál a településen, előtte tíz évig a Szatmár megyei 200-300 gyülekezetű Apa faluban volt lelkész.

„18 éve szolgálok. Szatmáriként Szilágyság egy egészen más világ, de kihívást jelentett a nagy gyülekezet. Számomra ez a térség idegen világ volt, nem is jártam a Szilágyságban addig, csak légátusként, de más egy ünnepi gyülekezet karácsonykor, húsvétkor, mint hétköznap” – mesélte Nagy Róbert, aki nagyon büszke híveire, mert sokan és rendszeresen járnak templomba, bibliaórára, még ebben a nehéz időszakban is. …

Fejlődik a község

A Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) második szakaszában három befektetésre pályáztak sikeresen, ezáltal elkészült a víz- és szennyvízhálózat bővítése és a 14-es községi út Szilágyszeg és Désháza közötti 4 kilométeres szakasza. A 16-os községi út Nagyszeg és Nádasd közötti több mint két kilomlteres szakaszát jövő év végéig kell befejezze a kivitelező cég – ismertette Petkes András polgármester.

A helyi költségvetésből számtalan munkálatot finanszíroznak. Felújították a térfigyelő kamerarendszert a községben, Szilágyszegen és a Menyőben ravatalozót építenek, de elkészült a nyírmoni ravatalozó terve is. Felújítják a nyírmoni és a szilágyszegi művelődési ház tetőszerkezetét, és aláírták a szerződést a menyői kultúrotthon tetőszerkezetének a korszerűsítésére is. Az egyházakat 70 ezer lejjel, a szilágyszegi focicsapatot pedig 15 ezer lejjel támogatták, bővítették a közvilágítást és 120 szemeteskukát szereltek fel az oszlopokra.

Európai uniós támogatásból 11,8 kilométer utcát aszfaltoztak a községben. A gázhálózat kiépítésére elkészültek az előtanulmányok, a gázbevezetést Debren községgel közösen szeretnénk megvalósítani. A hálózatot 78,11 kilométeres szakaszon építenék ki, 37,24 km lenne Debren községben, 40,87 kilométer Szilágyszeg községben. A Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) keretében most zajlik a vízhálózat kiépítése Nagyszegen. A menyői 10 kilométer hosszú vízhálózat kiépítéséhez megvásárolták a szükséges anyagokat, de a kivitelező csak jövőre kezdi el a munkálatokat – mesélte a polgármester.

Szilágyszeg községről bővebben a https://maszol.ro/belfold/Osszefogassal-dolgoznak-kiemelkedo-a-kozossegi-elet-a-Szilagyszeghez-tartozo-Deshazan honlapon és a Szilágyság újságban olvashatnak.