Mon. Feb 26th, 2024

Orvoskonferencia Szilágycsehben

,,A tövisháti kisvárosban Cheregi János polgármester védnöksége alatt, a Báthory István alapítvány, a Magyar Egész­ségügyi Társaság és az Erdélyi Mú­zeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti szakosztálya szer­ve­zésében szeptember 20-22 között ren­dezték meg a XXVI. Orvostovábbkép­zőt Visszatérés a teremtőhöz címmel.

A nemzetközi orvoskonferenciának több mint nyolcvan résztvevője volt az anyaországból, Felvidékről, Székelyföldről és a partiumi megyékből.

A megnyitón Dr. Széman Péter MET területi elnök és Dr. Barra Zoltán helyi szervező köszöntötték a konferencia résztvevőit, aztán Seres Dénes képviselő, Cheregi János polgármester és Antal Katalin, a TKT elnöke szólt a megjelentekhez, végül Prof. Dr. Gyurkovits Kálmán MET alelnök méltatta a határokon átívelő, nemzetrészeket összefogó rendezvény jelentőségét, célkitűzéseit, a közösségépítést, amit a nemzeti imánk eléneklése hitelesített.”

Az orvoskonferenciáról az e heti Szilágyságban olvashatnak.