Wed. Jul 24th, 2024

Nyári iskola Ippon és Zoványon

A nyári iskola célja nem kizárólag a szórakozás, hanem a játékos formájú tanulás és ismeretszerzés, illetve az elmúlt évek online oktatása miatt a tudásanyagban keletkezett hiányosságok pótlása, a tudásanyag elmélyítése, kreatív szempontú megközelítése. Ezzel szeretnék megkönnyíteni a gyerekek adaptálódását, illetve gördülékeny felkészítését az új tanévre.

Ippon és Zoványon július 18-29 között kisiskolások számára Brilliáns(s)uli  néven működött nyári iskola.  A 2021-2022-es tanévben az Ippi 1-es Számú Gimnáziumi iskola 6  tanítója  részt vett a Minden gyermek olvas című programban, lehetőséget nyerve ezáltal nyári iskola működtetésének támogatására a programvezető Noi Orizonturi Alapítvány részéről. A támogatás magába foglalta tanítók számára módszertani csomag biztosítását, román nyelvű gyermekirodalmi könyvadományokat, oktatási eszközöket. Minden gyermek olvasmánynaplót és nyári, árnyékoló sapkát kapott. A pénzadományból a tevékenységekhez szükséges eszközök megvásárlását, kirándulás költségeit, vizet illetve kekszet és sütemény készítéséhez szükséges alapanyagokat tudtunk megvásárolni. A nyári iskolába két településen összesen 40 magyar tagozatos kisiskolás iratkozott be, hozzájuk a kisebb testvérek is csatlakoztak, így összesen 45 gyermek vesz részt a tevékenységeken. A napi program reggeli tornát, meseolvasást, vers és ének tanulást, matematikai és tudományos jellegű feladatokat, rajzolást, kézimunkát és szabadtéri játékokat foglal magába. A mesék, versek, olvasmányok feldolgozása során alkalmaztuk azokat a módszereket, melyeket a Minden gyermek olvas program keretében ismertünk meg, annak érdekében, hogy az elemi osztályok befejezésével minden gyermek folyékonyan, szövegértési készség birtokában, aktívan olvasson, úgy, hogy ez alapja lehessen a következő iskolai szinteken az egyéni tanulásnak. A matematikai és tudományos ismeretek tanulását sok érdekes kísérlettel, természeti megfigyelésekkel, mérésekkel színesítettük. A rajz és kézimunka tevékenységek jó lehetőséget biztosítottak a képzelet szárnyalására, kreativitás és szép iránti érzékenység fejlesztésére. Iskolánkból negyven magyar tagozatos húsz román tagozatos kisiskolás vett részt a nyári iskola tevékenységein. 

A tevékenységek során megemlékeztünk Móra Ferenc születésnapjáról, Horvát Imre Mit kívánjak nyárra című versét pedig Margittán, a költő szülővárosában tanultuk meg, ahová vonattal utaztunk, ami sok gyermek számára nagy élmény volt, mivel eddig nem utaztak vonattal. Az első hetet önkéntes szülők segítségével Ippon pogácsa, Zoványon kenyérsütéssel zártuk. Második héten Tuszára, a mi településeinken is átfolyó Berettyó forrásához kirándultunk. A természet élő és élettelen csodái nagyító alá kerültek, kellemes volt a séta is a hűs árnyú fák alatt. Időutazásra is sor került a hagyományos kék házak látogatása során Alsóvalkón.

A nyári iskola utolsó napja igazi parti hangulatban zajlott, melynek kellékei a színes lufik, gyermekek által készített színes fagyigombócos dekoráció és party süvegek illetve az ügyes, áldozatkész anyukák segítségével készített ízletes muffinok voltak.

A visszajelzések alapján gyermekek, tanítók, önkéntesek számára kellemes, hasznos két hét volt a nyári iskola, jó alkalom arra, hogy a nagyvakáció derekán együtt tanuljunk, játsszunk, örvendezzünk.

Ezúton is köszönjük a Noi Orizonturi Alapítvány támogatását, az iskola vezetőségének bátorítását, községünk önkormányzatának segítségét, a lelkes önkéntesek munkáját, szülők hozzájárulását és természetesen a nyári iskola minden résztvevőjének azt, jól érezhettük magunkat.

Nyári iskolánk szervezői Deák Noémi, Fazakas Mária, Nagy Helga, Orbán Anikó tanítónők

Önkénteseink Bartus Éva varsolci tanítónő, Borzási Mária tanítónő, Kocsis Márta Lídia, Pántya Csilla egyetemi hallgatók.

Fazakas Mária