Fri. May 31st, 2024

Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása – 17.1-es alintézkedés

A pályázat dokumentumait november 30-ig adhatják le a kérelmező gazdák, a rendelkezésre álló keretösszege 15.000.000 euró. Az intézkedés keretében a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási összeg 70%-át téríti meg az ügynökség a pályázónak.

Az intézkedésre egyaránt pályázhatnak fizikai személyek valamint a jogi személyiséggel rendelkező mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18. életévét betöltő, aktív mezőgazdasági tevékenységet folytató személy legyen.

A pályázathoz a gazdálkodónak érvényes  szerződése kell legyen egy biztosító társaságnál, amelyet teljes értékben kifizet a szerződésben meghatározott időpontig.

A pályázó köteles biztosítási szerződést kötni minden olyan területre, amelyben ugyanazon növénytípus van/ a gazdaságban létező, azonos fajhoz tartozó állatok teljes állományára. Kivételt képeznek a borkészítésre telepített szőlőültetvények, amelyek biztosítását nem támogatja a jelen kiírás.

Sütő Attila