Mon. Jun 24th, 2024

Nívódíjas együttes lett a Terbete

,,Ezt is megértük, és az első nekiru­gasz­kodásra sikerült is. Május 4-én Nyír­egy­házán a Martin György Nép­tánc­szövetség által megrendezett Mi­nő­sítő Fesztiválon a Terbete Nép­tánc­együttes elnyerte a Nívódíjas Együttes címet. Nagy öröm ez számunkra, tudtommal Erdélyből nem sok néptáncegyüttes büszkélkedhet ezzel a titulussal… A versenyszám címe ,,Bennünk van a kutyavér” megkövetelte a tem­pera­men­tumos és dinamikus bemu­ta­tást. Az egész produkciót Antal Dóra és Antal Roland nyíregyházi koreográfusok gyúrták egybe tövisháti, szatmári, kraszna-berettyómenti és szilágysági leány karikázóból. Kötelező volt az élő zenekari kíséret, ezért a szilágysági muzsikát jól ismerő Szikes zenekar szolgáltatását vettük igénybe, nem először. Orosz Sándor vezetésével hibátlanul adták a ,,talp alá valót”, nem is csoda, hiszen már több alkalommal megtették ezt.”
A Terbete sikeréről részletesebben a 19. Szilágyságban olvashatnak.