Sun. Jun 16th, 2024

Nélkülük ez se lett volna…

Az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában pályázat keretén belül került sor kedden, novem­ber 27-én a Szilágycsehi Műve­lődési Házban a Nélkülük ez se lett volna… című diákvetélkedő­re. Az eseményt, amelyiknek célja felmutatni mindazt, ami­vel az elmúlt száz évben Romá­niát gazdagítottuk, a Commu­nitás Alapítvány támogatásával a Tövishát Kulturális Társaság szervezte meg a Gyulaffy Lász­ló Általános Iskolával közösen.

A diákvetélkedő az elmúlt 100 év romániai magyar spor­tolóira fókuszált, s olyan híres­ségekről s azok eredményeiről, pályafutásáról kérdeztük a diá­kokat, mint Bölöni László, Jenei Imre, Balázs Jolán, Ráduly Zör­gő Éva, Szabó Katalin, Szabó Lázár Réka, Szabó Orbán Olga, Stahl Istvánné Jencsik Katalin és Uray Zoltán.

A versenyen 5 négytagú csa­pat méretett meg, összesen 20 tanuló vállalta azt, hogy a zsú­folásig telt teremben felidézze azok emlékét, akik az elmúlt száz évben közösségünket és ez­zel az országot gyarapították. A rendezvény még a vártnál is na­gyobb sikert aratott. Egyrészt tanulva tanítottunk, ugyanis a terembe begyűlt szurkolók is rácsodálkoztak sportolóink si­kereire és emléket állítottunk, azoknak, akik soha nem lettek nemzeti hősök, de a maguk ne­mében hősök voltak, még ha hi­vatalosan Balașnak, Iencicnek Vigunak, Birtolomnak, vagy Stefan Covaci-nak is hívták őket. Büszkék voltunk nemcsak a sportolóinkra, hanem arra a kis csapatra is, akik a rengeteg információt olyan szépen osz­tották meg velünk. Emlékez­tünk, számot vetettünk, gazda­godtunk ez által. Köszönjük!

A verseny díjazottai jutalom­ként sportszereket nyertek. A díjazottak névsora:

  1. díj: Balázs Jolán csapat: Bá­lint Viktória, Farkas Éva Júlia, Várdai Barbara, Szígyártó Petra
  2. díj: Bölöni László csapat: Bántó Alfréd, Gyalai Richard, Kaszta Noémi, Tóth Kádár Beat­rix

III. díj: Somódi István csapat: Erdei István, Kiss Nóra, Módi Wendy, Várdai Vivien

Dicséret: Szabó Katalin csa­pat: Ardelean Demeter Darius, Erdőközi Debóra, Gál Benjá­min, Péter Lehel

Dicséret: Jenei Imre csapat: Lakatos Dániel, Varga Dávid, Tóth Kádár István, Szigeti Nor­bi

Antal Katalin

Fotó: Szabó Árpád