Fri. Feb 23rd, 2024

Módosítások a nyugdíjrendszerben

Július 9-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben az új nyugdíjtörvény, amely 2021. szeptember elsejétől lép
életbe. Ebben új megfogalmazást kapott a fogyatékossági nyugdíjjogosultság. Eszerint fogyatékos
nyugdíjra jogosult az, aki egy bizonyos időszakban fizette a nyugdíjjárulékot, és még nem jogosult a
korhatár szerinti nyugdíjra. Ez a balesetekre vonatkozik, akkor is, ha nem munkabalesetről vagy szakmai
megbetegedésről van szó.

Az új törvényben nem szerepel a szkizofrénia, daganatos, illetve HIV fertőzéseknek minősített
betegségek. Marad a három kategóriába sorolt fogyatékosság. Az első kategóriába a munkavégzést és a
saját ellátást gátoló súlyos sérülések tartoznak. A második kategória a munkavégzést súlyosan gátoló, de
az önellátást lehetővé tevő fogyatékosság. A harmadik kategória a kevésbé súlyos sérülés, amely
részlegesen gátolja a munkavégzést, és megmarad az önellátás képessége.

A fogyatékossági járulék a fogyatékossági nyugdíj mellett az I. fokozat esetében a mindenkori
minimálbér 50 százaléka, ez ma 1.040 lej, mert a minimálbér 2.080 lej.
(J.L.)