Mon. Jul 15th, 2024

Modern iskolában tanulhatnak a diósadi gyerekek

Felújított iskolában kezdték az el­ső tanítási napot a diósadi gyerekek. A több mint 100 éves intézményt a ta­valyi év fo­lyamán mind kívülről, mind belülről teljes mértékben reha­bi­litálták: új tető­szerkezet került az is­kolára, nyílászárókat cseréltek, mo­dern padlóburkolatot helyeztek le, kicserélték a régi elektromos veze­té­ke­ket, a fűtőtesteket kimosták, a mellékhelyiségekben csempe került a falra, de az új fali mosdók, wc csészék, tartályok, illetve vizeldék is a felújítás során lettek felszerelve. Amíg a munkálatok folytak az oktatás a kultúrotthonban zajlott, ott rendeztek be a gyerekek számára kisebb termeket.

Dobrai Ferenc, Haraklány község polgármestere elmondta, már voltak kisebb-nagyobb javítások az épüle­ten, de ilyen nagy mértékű felújítást még nem hajtottak végre. A mostani szükséges volt, mert a tetőszerkezet az évek során tönkrement, a gerenda el volt törve, kezdett leszakadni, veszélyez­tette a bent levők testi épségét. Az impozáns, emeletes intézmény új arculatával magára vonja a figyelmet, szinte hívogatja az óvodásokat és a kis­iskolásokat. A polgármester elmesélte, több mint harminc éve még ő is abban az iskolában tanult, abban az épületben koptatta a padot. Mára már semmi sem maradt a régi bútorzatból: új padok, asztalok, szekrények, polcok díszítik a tantermeket, illetve a napokban egy modern tábla kerül a falra. A gyerekek kényelmét és biztonságát szolgálja az épületben lévő még berendezésre váró tornaterem is, amelyben bordásfaltól a matracokig minden a diákok felhőtlen mozgását segíti elő, de az épületben számítógépes terem is lesz internettel.

A polgármester és Bóné Csaba al­pol­­gármester biztosította az ott tanu­ló diákokat és tanítónőket, hogy bár előfordulhatnak még hiányosságok, a közeljövőben, valamint a napokban azon dolgoznak, hogy ezeket megoldják, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak majd a megfelelő tanu­láshoz, oktatáshoz.

Az épület felső részében a polgár­mester falumúzeumot és fitnesztermet működtetne, ami szintén az ott lakók érdekeit szolgálná.

A teljes felújítás állami kormány­pénzből, a PNDL 2 programon keresztül, és helyi forrásból lett megvalósítva, ennek összege 15 milliárd lej volt.

Kulcsár Mária