Thu. Apr 18th, 2024

Március 15-i megemlékezés Szilágycsehben

Márciusi ifjak, március idusa, Pest, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Pilvax kávéház, Landerer és Heckenast nyomda, Nemzeti dal, 12 pont és még sorolhatnánk e neveket, helyeket és fogalmakat, melyek hallatán minden magyar egyre gondol, mégpedig az 1848/49-es szabadságharcra. Nem volt ez másképp Szilágycsehben sem az idén. Szilágyi Éva lelkipásztor asszonytól hallhattuk e felsorolást az ünnepi istentisztelet végeztével, a ….emléktábla előtt. Nem egyszerű felsorolás volt ez, s nem egyszerű szavak, melyeket csak úgy kimondunk, az elmondásukban már eleve ott van valami szívszorító, megindító érzés, általuk visszagondolunk történelmünk azon jelentős eseményére, melyet maga Jókai a következőképp jellemzett: „Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fogunk visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és a történelem alkotó alakjaira.”

2019. március 15-én Szilágycsehben is megvalósult Jókai jóslata, kegyelettel emlékeztünk vissza mindazokra, akik e forradalomban a hazáért és a szabadságért harcoltak. Az ünnepi megemlékezés a református templomban kezdődött, Szilágyi Zoltán lelkipásztor úr hirdette az igét. Ezt követően Fábián Dániel emléktáblájánál folytatódott a megemlékezés Szilágyi Éva lelkipásztor asszony, Dr. Barra Zoltán és Domokos Imre történelem tanár úr mondott ünnepi beszédet, Décsei Örs a Gyulaffy László Általános Iskola VIII. A. osztályos tanuló mondta el Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét és az iskola kórusa 48-as dalokat énekelt. Ezt követte a koszorúzás. A helyi intézmények, a politikai és kulturális szervezetek képviselői a megemlékezés koszorúit helyezték el, Fábián Dániel forradalmár, lelkipásztor emléktáblájánál, a Millecentenáriumi kopjafánál, a világháborús hősök emlékművénél a református templomnál, a Milleneumi emlékműnél a katolikus templomkertben, majd Fábián Dániel síremlékénél a református temetőben.

A Művelődési Házban 18 órától kezdődött az ünnepi műsor. Cheregi János polgármester úr ünnepi beszédét telt ház előtt mondta el, ezt követően Kelemen Hunor, RMDSZ elnök üzentét Dr. Barra Zoltán, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének ünnepi beszédét Varga D. István magyartanár úr olvasta fel.

Az ünnepi megemlékezés során a Gyulaffy László Általános Iskola diákjai verset mondtak, Décsi Örs VIII.A. osztályos diák Vörösmarty Mihály Szózat című versét, Bálint Viktória VII.B. osztályos tanuló Juhász Gyula Március idusára címet viselő költeményét adta elő, Petőfi Sándor Magyar vagyok című művét Nagy Boglárka VIII.A. osztályos diák mondta el. Felkészítőjük Varga D. István magyartanár úr volt. Babits Mihály Petőfi koszorúi és Petőfi Sándor Európa csendes címet viselő költeményeket, Farkas Éva Júlia VII. A osztályos diák és Klein Alíz V.A. osztályos diákok mondák el. Felkészítőjük Vicsi Edina magyartanárnő volt.

A Gheorge Pop de Băsești Technológiai Líceum tanulói is színpadra léptek színvonalas ünnepi műsorukkal, felkészítőik Bántó Evódia-Ildikó magyartanárnő és Bodea György igazgatóhelyettes voltak. A Gyulaffy László Általános Iskola VII. és VIII. osztályos tanulói a Petőfi és Szendrey Júlia a forradalom előestéjén és Miért piros, fehér, zöld? című jeleneteket adták elő, irányítójuk Varga D. István magyartanár úr volt.

Az iskola kórusa, a Gyulaffy-s Pacsirták is színpadra lépett az est folyamán, akik 48-as dalokat éneketek, kórusvezetőjük Kaszta Mónika zenetanárnő. Az ünnepi műsort a helyi, szilágycsehi Berekenye Néptáncegyüttes zárta a Palotással, mely már évek óta elmaradhatatlan része az ünnepi megemlékezésnek, s melyet a közönség vissza is tapsolt. Az irányítójuk Szőke Anna kulturális referens, Tihor Blanka és Szilágyi Szabolcs pedig a felkészítők.

A szilágycsehi 2019. március 15-ei események, az ünnepi istentisztelet, a koszorúzás, a felvonulás és végezetül a műsor által valóban méltó megemlékezés volt azon magyar, hősi történelmi pillanatra, a márciusi ifjakra. Az ünnepi műsor után az ünneplők 48-as dalokat énekelve fáklyákkal vonultak a főtéren át a Magyar Házig.

Vicsi Edina, magyartanárnő