Mon. Jul 22nd, 2024

Manézs színházi szemle – ahogy mi láttuk

,,2019. október 5-6 között VI. alka­lom­mal rendezték meg Tiszaújvárosban a Manézs Színházi Szemlét, a nem-hi­va­tásos színházak, színházi mű­he­lyek és színjátszócsoportok találko­zó­ját a Derkoban (Tiszaújvárosi Mű­ve­lő­dési Központ és Könyvtárban). A fesztivált Lengyel Pál emléke előtt tisztelegve szervezi évek óta a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egye­sület, a Magyar Szín-Játékos Szövet­ség és a Tiszaújvárosi Művelődési Köz­pont és Könyvtár (Derko). A szervezők a produkciók mellett az idén egy eszme­cserét kezdeményeztek az anyaországi és határon túli amatőr színjátszó mozgalom aktuális állapotáról és jövőképéről. A fesztivál a szombat reggeli beszélgetéssel kezdődőtt, amit Püspöki Péter dráma­ta­nár, a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület szakmai veze­tője koordinált. A beszélgetésen a szakmai zsűri és a szervezők mellett színjátszók, csapatvezetők, közösségi szervezetek kép­viselői vettek részt.”

A fesztiválról az e heti Szilágyságban olvashatnak.