Sun. Oct 1st, 2023

Magyar tannyelvű iskola épül Zilahon az egykori „pionírház” helyén

Lebontották a Zilah szívében lévő egykori „pionírházat”, helyébe a Királyhágómelléki Református Egyházkerület magyar felekezeti iskolát épít.

A Cloșca utca 27. szám alatt lévő 7625 négyzetméter területű telken egykoron impozáns, villaszerű épület, gazdasági udvar, ólak, kocsiszín és gyümölcsös volt, amelyek az 1930-as évek közepén Bikfalvi Irén (1907–1979) és családja tulajdonát képezték.

A második világháború utáni kommunista román hatalom a jobb módú családokat leépítette, földjeiket elvette, lakásaikból elűzte. Azzal az indokkal, hogy az új politikai helyzetben az ifjúságnak szüksége van az ingatlanra, a tulajdonost az ingatlan „bérbeadására” kötelezték, de valójában 1951–1952 között elállamosították a családi házat. Az eredeti 7625 négyzetméteres telekről 1968-ban a SRI (titkosszolgálat) leválasztott 1623 négyzetméter területet, amire egy „vendégházat” épített. A Traian lakónegyed létrehozásával és az úthálózat bővítésével további részeket faragtak le. Így lett az eredeti telekkönyvezett 7625 négyzetméter területből 7040 négyzetméter – mesélte Bikfalvi Endre örökös. …

Jövő tavasszal elkezdik az iskola építését

Bara Lajos, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója elmondta, többen kérdezték, miért bontották le az egykori pionírházat, miért nem újították fel. ,,Az első terv alapján megtartottuk volna az épületet, viszont a mérnökök szerint az ingatlan statikailag nem lett volna időtálló, továbbá a régi épületet le kellett volna bontanunk. Megtarthattuk volna a hátsó részt, de akkor csak L alakban tudtunk volna építkezni. Több szakember véleményét kikértük, mivel sem esztétikailag sem anyagilag nem felelt volna meg a célnak, és mivel dombon van, támfalakat kellett volna állítani, rentábilisabb volt leradírozni és majd fentről menedékesen építkezni” – mondta az igazgató.

Az új magyar tannyelvű iskoláról a https://maszol.ro/belfold/Magyar-tannyelvu-iskola-epul-Zilahon-az-egykori-pionirhaz-helyen honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.