Thu. Apr 18th, 2024

Listázta az őszi ülésszak prioritásait az RMDSZ

Hivatalosan elkezdődött az őszi parlamenti ülésszak, az RMDSZ az elmúlt héten összegezte, valamint a két ház frakcióinak mai ülésein véglegesítette azokat a prioritásokat, amelyeket az új parlamenti ciklusban kíván megvalósítani.  A prioritások között számos olyan törvénytervezet szerepel, amelyeket már a korábbi ülésszakokban iktattak, de csak most érnek révbe, viszont újak kidolgozására is sor kerül.

 

Törvényt a kommunizmus ideje alatt elkobzott javak visszaszolgáltatására

A RMDSZ parlamenti csoportja az új parlamenti ülésszakban egy olyan törvénytervezet dolgoz ki célul, amely megoldást nyújt annak a több száz, a kommunizmus idején történelmi egyházainktól elkobzott ingatlanok problémájára, amelyeket ezidáig nem szolgáltatott vissza az állam. A frakciók úgy értékelték, hogy 30 évvel a kommunizmus bukását követően, megengedhetetlen, hogy a restitúciós bizottság nem hozott érdemi döntéseket ezekben az ügyekben, ezért törvény által kötelezné az államot arra, hogy a jogos tulajdonosok mielőbb a javak birtokába kerüljenek.

 

Nem sérülhetnek az anyanyelv-használati jogok

A július 3-án kormányrendelettel elfogadott közigazgatási törvénykönyv módosítását kérjük. A Szövetség törvényhozói kiegészítik az anyanyelv-használati jogok terén megcsonkított jogszabály-javaslatot, minden olyan, az erdélyi magyar közösség számára fontos szabályozást, amelyet a kormány sürgősségi rendeletében töröltek, visszaírnak a tervezetbe. Az RMDSZ álláspontja világos: hatékonyabb közszolgáltatásokra és jobban működő közintézményekre van szükség. “A megszerzett nyelvhasználati jogainkat, nem adjuk fel, azért harcolunk, hogy a települések, utcák neveit magyarul is kiírják” – szögeztek le az együttes frakcióülésen.

 

Családokat támogató kedvezmények bevezetése

A szülőföldön való boldogulás alapfeltétele, hogy az állam támogassa a családokat, ezért olyan országos szintű családsegítő programokra van szükség, amelyek megerősítik a családoknak szánt adókedvezményrendszert, valamint plusz, az aktív nagy családokat támogató kedvezményeket vezet be. Ezért az RMDSZ kidolgozza és iktatja azt az átfogó törvénycsomagot, amely az erdélyi magyar családok támogatását szolgálja azáltal, hogy adókedvezményt biztosít számos területen, továbbá könnyített eljárásban vásárolhatnak lakást és autót.

 

Hatékony beavatkozás, gyorsabb ügyintézés a vadkárok esetében

A Szövetség célja, hogy a vadkárokért a hatóságok feleljenek, ne a gazdák. A képviselőház asztalán lesz az őszi ülésszakban a vadkárok rendezését szabályozó törvény-javaslat. Hatékonyabb beavatkozást, gyorsabb ügyintézést és hatósági felelősségvállalást szorgalmaznak a vadkárok esetében, ezirányban módosítójavaslatokat iktatnak.

 

Az ásvány- és a termálvíz kitermelése a helyi közösségek fejlődését szolgálja

Jelentős változások várhatók az ásványvíz- és a termálvíz kitermelését szabályzó törvények terén: az RMDSZ szorgalmazza, hogy borvíziparból származó nyereség egyrésze valamilyen formában a helyi közösségekhez kerüljön vissza, valamint a kitermelés és a palackozás fenntartható legyen hosszútávon. Ennek értelmében a Szövetség módosító javaslatcsomagot iktat a törvénytervezet parlamenti vitája során, amely az ásványvízkitermelés mellett, a termálvizek hozzáférhetőségét is lehetővé tenné a helyi közösségek számára, és így egészségügyi vagy turisztikai célú beruházásokat eszközölhetnek.

 

Megelőzés, az egészségért

Az új parlamenti ülésszakban olyan törvények elfogadását szorgalmazza az RMDSZ, amelyek hangsúlyt fektetnek az országos egészségprevenciós programok lebonyolítására, valamint hozzáférhetőbb orvosi ellátást biztosítanak mindenki számára.

 

Arányos képviseletet a közösségnek

Az RMDSZ frakciói azon dolgoznak az elkövetkező ülésszakban, hogy töröljék azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a megyei tanácselnökök megválasztását a magyar közösség képviseletének kárára szabályozza. Jelenleg öt erdélyi megyét vezet magyar tanácselnök. A kormányrendelet értelmében csak a két székelyföldi megye vezetését tarthatná meg a magyar közösség, Kolozs, Bihar és Maros megyében meggyengülhet a magyar képviselet.