Thu. Jun 20th, 2024

„Lepaktálok önmagammal” – XXX. Ady-napok a zilahi Silvania Főgimnáziumban

,,2019. november 22-23. ünnep volt a Silvania Főgimnáziumban. 30. alka­lommal került megszervezésre a XX. század jeles költőjéről, iskolánk volt diákjáról elnevezett kulturális rendez­vénysorozat, az Ady-napok.

Pénteken, november 22-én, Ady End­re születésnapján a főgimnázium dísztermében a „Hajh, gyerekek!” cí­met viselő nosztalgia-est és emlék­könyv-bemutatóra került sor. Az egybe­gyűlteket az iskola igazgatója, Bulgărean Vasile és aligazgatója, Falu­végi Ervin köszöntötték. A nézőtéren ma­gyar­országi testvériskoláink, a balassa­gyarmati Mikszáth Kálmán Szak­gimnázium és Szakközépiskola, va­lamint a csengeri Ady Endre Középiskola és Kollégium korábbi és jelenlegi igazgatói, magyartanárai és versmondói foglaltak helyet a házigazdák, az irodalom iránt érdeklődő nézők mellett.

A múltbatekintés különböző for­má­it gyakoroltuk. A továbbiakban Szabó Katalin moderátor pénteki forgatókönyvéből idézek:
„a múlthoz szavak kellenek” – olvasható Hervay Gizella Szavak helyett című versében. Hogy nekem mi jut eszembe az Ady-napokról? Nehéz rá röviden válaszolni, mert három perspektívából kell megközelítsem a témát. Az Elméleti Líceum, a mos­tani Silvania Főgimnázium diák­ja­ként négyszer vettem részt a min­den novemberben megszervezett ren­dezvényen az 1990-es években, majd egyetemistaként visszatértem mini­mum kétszer, amíg a húgom is befejezte a középiskolát. Egykori diákként jelenti a részt venni gesztusait, meghallgatni az osztály-és iskolatársakat, szavazni a közönség tagjaként és háborogni, ha a zsűri más véleményen van. Hozadéka a múltnak, hogy ma is hallom azokat a hangokat, párhuzamosan megszólalnak a korábbi és a később, magyartanárként és szervezőként hallott versértelmezések. „Dunának, Oltnak egy a hangja.”, „Az élet a zsibárusok világa”, „Hajh, gyerekek!”, „Üzenet egykori iskolámba”, „szabadmellű örömök”, „bilincses iskolák”, „Góg és Magóg fia vagyok én…”, „A Duna vallomása”, Finita és a többiek sorban. „eltévedt, hajdani lovas”, „hajdani, eltévedt lovas”, „Kocsi-út az éjszakában”, „Minden Egész eltörött/ Minden láng csak részekben lobban”.”

A kulturális rendezvényről az e heti Szilágyságban olvashatnak.