Wed. Sep 27th, 2023

Legyen versenyképes az oktatás, legyen jó doktorandusznak lenni Romániában!

Európai alapokból, 36 millió euróval támogatja az Európai Alapok Minisztériuma az iskolaelhagyás mértékének csökkentését, a PhD-hallgatók kutatásait, a vállalkozói szférával való szorosabb együttműködés megerősítését. A terveket tegnap bocsátották nyilvános közvitára.

„A korai iskolaelhagyás komoly problémát jelent az országnak, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnunk kell a gyerekek továbbtanulását, hiszen hosszútávon ez segíti a fiatalokat abban, hogy könnyebben találjanak munkát, hogy könnyebben tudjanak boldogulni itthon. Támogatni fogjuk a pedagógusok képzését, hogy elsajátítsák a nonformális oktatás eszközeit. Ugyanakkor finanszírozzuk azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok az iskolában maradjanak, például szabadtéri tevékenységeket, képességfejlesztésre irányuló tevékenységeket, az aktív részvételen alapuló képzési formákat, a funkcionális analfabetizmust megelőző tevékenységeket. A gyermekek tehetségének, csapatszellemének, kreativitásának, vezetői képességeinek fejlesztése érdekében olyan aktivitásokat támogatunk, amelyek a sportot, a művészeteket, a szabadtéri tevékenységeket használják erre” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára.

A projekt összértéke 15 millió euró, erre majd megyei tanfelügyelőségek, iskolák, az oktatási minisztérium alá tartozó ügynökségek, iskolai tanácsadó szolgáltatók, vallási intézmények vagy egyesületek, a társadalmi befogadásért felelős kormányzati intézmények, civilszervezetek pályázhatnak.

A PhD-hallgatók kutatói munkájának támogatására kiírt pályázat 21 millió eurós keretösszeggel rendelkezik. Célja az oktatásból a munkapiacra való átmenet megkönnyítése, a doktoranduszok pedagógiai képzésének ösztönzése, a kutatók és vállalatok közötti szorosabb együttműködés támogatása, a doktori hallgatók támogatása, színvonalas kutatóprogramokba való bekapcsolása. Az elnyerhető támogatás maximális összege 1,15 millió euró.

„A támogatott projektek keretében a doktori tanulmányok időtartamára (legfeljebb 12 hónap) legfeljebb 400 EUR/hó összegű doktori ösztöndíjban, illetve legfeljebb 600 EUR/hó összegű posztdoktori ösztöndíjban részesülnek a hallgatók. 

Ezek az ösztöndíjak biztosítják a programokon való részvétel feltételeit, ugyanakkor lehetőséget adnak arra is, hogy a hallgatók két hónapos gyakornoki programon vehessenek részt az Európai Unió valamelyik tagállamában található egyetemen vagy kutatóközpontban” – részletezte az államtitkár.

A programra felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatóközpontok, a Román Akadémia kutatóintézetei, vállalkozók, szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, és a Román Akadémia pályázhat majd.

A pályázatok tervezete megtalálható itt: https://bit.ly/3CYyoCq, valamint itt: https://bit.ly/3umnT8Q. A megjegyzéseket, javaslatokat október 4-ig lehet beküldeni a consultare.pocu@mfe.gov.ro e-mail címre.