Tue. May 28th, 2024

Láttamoztathatják könyvecskéiket a mezőgazdasági életjáradék haszonélvezői

Március 2-tól augusztus 31-ig láttamoztathatják könyvecskéiket a mezőgazdasági életjáradék haszonélvezői a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei kirendeltségeinél.

A láttamozáshoz a következő iratokra van szükség: életjáradék-könyvecske, a bérbeadó vagy meghatalmazottja eredeti személyazonossági igazolványa, betegnyugdíjas haszonélvező esetében a szakorvosi bizottság által felújított határozat másolata, hitelesített közjegyzői meghatalmazás / gyámsági határozat / végleges és visszavonhatatlan bírósági végzés eredeti példánya arról, hogy az igénylő az életjáradékot élvező személy törvényes gyámja vagy képviselője, a bérbeadási szerződés/szerződések, amelyeket a hatályos törvények értelmében kötöttek meg, bankszámlakivonat, amelyet a bérbe adó nevére lejbetétre nyitottak meg. Abban az esetben, ha a bérbe adó személy által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a hatályban lévő törvények értelmében az életjáradék folyósítása a dosszié kiegészítéséig megszűnik.

Sütő Attila