Tue. Mar 5th, 2024

Kulturális kínálatok támogatásának kiválasztása

A támogatást igénylők szabályzatának (Ghi­dul solicitanților) megfelelően a Zilah városi he­lyi érdekű kulturális rendezvények vissza nem fizetendő támogatására a helyi tanács 212/2010.08.06.-i utólag módosított és kie­gé­­szített határozata szerint az igénylők tudo­má­sára hozzuk: a román vagy külföldi ma­gán- vagy közjogi román vagy külföldi jog­rend a­lapján bejegyzett személyek számára, ame­lyek pá­lyáz­ni szeretnének a város kulturális támo­ga­tá­sára, hogy Zilah Helyi Tanácsa a 2019-es évi költ­ségvetésében erre célra 50.000 lejt különített el.

Ezt figyelembe véve megszervezik a kulturális ajánlatok értékelését és kiválasztását 2019.06.13-án 11:00 órakor Zilah város polgármesteri hivatalának székhelyén.

A finanszírozási szerződéseket kizárólag a pályázatok nyilvános kiválasztási krité­riu­mok­nak megfelelően végzik, ezért felhívjuk minden támogatásra pályázni kívánó szemé­lyeket, hogy nyújtsák be támogatási igényeik dokumentációját Zilah Polgármesteri Hivata­lának közönségszolgálati irodájába a Zilah, Iuliu Maniu tér 3 szám alatti 4 szobába.

A dokumentáció tartalma, és a helyi tanács költségvetéséből a helyi érdekű kulturális tevé­kenységekre/ projektekre nyújtható vissza nem térítendő támogatás feltételeit az érdeklődők megtalálhatják elektronikus formában az intézmény honlapján: www.zalausj.ro honlapon a közérdekű értesítések – szabályzatok (Informații publice/ regulamente) részén.
A jelen kiválasztási időszakra a projekt-javaslatok benyújtási határideje 2019.06.11., 16:00 óra.