Tue. May 28th, 2024

Kraszna község – Kovács István: Építsük együtt községünket és közösségünket, legyen Kraszna egy családbarát település!

 • Született: 1980. december 15-én Zilahon

 • Tanulmányok: Protestáns Teológiai Intézet

 • 4 évig RMDSZ-es tanácsos (2016-2020)

 

„40 éve születtem. 13 éve építem Kraszna közösségét. Életem egyharmadát ennek szenteltem. Ez az otthonom, ezt a közösséget tekintem a sajátomnak. Itt alapítottam családot, itt született két csodás gyermekem és csodálatos emberek vesznek körül. Ismerem problémáikat, tudom azt, hogy mi fontos nekik.

Az elmúlt években Krasznán lényeges előrelépések történtek. De nem torpanhatunk meg. A munka akkor eredményes, ha folyamatosan csináljuk. Ha nem állunk meg egy-egy sikernél, hanem mindig építkezünk tovább, újabb lehetőségeket keresünk.

Az utóbbi években egyre több fiatal választja otthonául Krasznát. Egyre többen alapítanak családot, indítanak vállalkozást, térnek vissza ebbe a közösségbe. Az irány jó, és ezt kell most folytatnunk, együtt, közösen, mert bőven van még tennivaló.”

 

Minden szál ehhez a községhez és ehhez az értékteremtő közösséghez köt. Most egy új kihívás előtt állok: régi problémákat kell orvosolni, előre nézni és tervezni közösen. 13 évig a Krasznai Református Egyházközségben végeztem szolgálatot, de erőt érzek magamban, hogy azon munkálkodjak, hogy az egész községet egy összeforrt közösséggé kovácsoljuk. Munkára vállalkozom, hogy Krasznát egy még élhetőbb, még otthonosabb településsé tegyük. Legyen Kraszna újra a fiatal családok otthona, legyen a mi településünk az a hely, ahova a fiatalok visszatérnek külföldről vagy a nagyobb városokból.

Ahhoz kérem az Önök támogatását, hogy Krasznát egy család- és gyermekbarát településsé tegyük. Építsük együtt községünket és közösségünket!”

 

Főbb tervek a jövőre nézve

 • Aszfaltozzuk le az utcákat, mert ki akarunk mászni a sárból! Én arra vállalkozom, hogy megkeressük azokat a forrásokat, amellyel a lehető legtöbb utcát le fogjuk tudni aszfaltozni.
 • Biciklisávokat kell kialakítanunk, hogy biztonságban járhasson minél több ember biciklivel.
 • Új parkolóhelyeket kell létrehoznunk, hogy a kis távolságokat ne gépkocsival közelítsék meg, és ne akadályozzák a forgalmat az útszéli vagy a járdán történő parkolással.
 • Építsünk járdákat, hogy gyermekeink biztonságban közlekedjenek!
 • Indítsunk el egy korszerűen felszerelt bölcsődét, ahol megfelelő ellátásban részesülnek a picik! A polgármesteri hivatal tulajdonában levő ingatlanok között vannak még kihasználatlan épületek. Ez nemcsak a családosok számára lehetőség, hanem új munkahelyeket is teremtene településünkön.
 • Tartsunk szombaton is piacnapot, hogy eladhassuk helyi termékeinket!
 • Bővítsük a földgázhálózatot, hogy minden háztartás hozzáférhessen!
 • Munkahelyteremtés, hogy a fiataljainknak biztonságos, jól megfizetett állásaik legyenek.
 • Fel kell szerelnünk iskoláinkat modern eszközökkel! A digitalizált világ nemcsak a nagyvárosiak privilégiuma.
 • Bővítsük a délutáni iskolaprogramot! Önkormányzati és központi forrásokból lehetővé kell tenni, hogy minél több gyerek részt vegyen a délutáni oktatásban.
 • Tiszta udvar, rendes ház program bevezetése
 • Egységes falukép, családbarát terek, hogy valóban otthon érezze magát minden helyi lakos.

 

 

Bogya Miklós: 

Polgármesterként nyitottnak kell lenni a lehető­sé­gekre, és minden lehetőséget ki kell használni

 • Született: 1982. szeptember 13-án Krasznán

 • Tanulmányok: a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem karán, nemzetközi kapcsolatok szakon diplomázott

 • 2016 óta polgármester

 

Egyetemi tanulmányait követően, 2006-ban a Krasznai Polgár­mesteri Hivatal pályázatokkal foglalkozó részlegén kezdte el megismerni és elsajátítani az önkormányzati feladatokat, hatásköröket. Arra törekedett, hogy minél több sikeres pályázatot érjenek el, hogy a község fejlődjön, a lakosság életminősége, életkörülményei javuljanak. 2008-tól 2012-ig alpolgármesterként harcolt az újabb fejlesztésekért, célokért. Fontosnak tartotta Kraszna érdekeit, szerinte a lakosságnak kézzel foghatóan éreznie kell a velük való törődést.

2016-ban polgármesternek választották. Két kislány, egy 3 és egy 5 éves édesapja.

Az elmúlt négy évről elmondhatom, hogy mozgalmas időszak van mögöttem, és mindig arra törekedtem, hogy a lakosok érdekeit szem előtt tartsam.”

 

Megvalósított és folyamatban lévő projektek

 • Tűzoltó állomást hoztunk létre, ezt 2016 szeptemberében adtuk át, de az előző polgármester, Pop Imre idejében kezdték el ennek megvalósítását.
 • Megoldottuk a vízbevezetést és a kanalizálást Krasznán és Máronban, ezt is még 2011-ben kezdtük el a környezetvédelmi alapon keresztül, időközben a cég fizetésképtelen lett, de 2019 tavaszán sikerült befejezni a munkálatokat.
 • Hidat építettünk a Malom utca és Vetye között, leaszfaltoztunk több mint 3,2 km utcát: az Erdőszél, az Alsókereszt, a Kút és az Orgona utcát.
 • Felújítottuk a Cserey-Goga Technológiai Líceumot, ami uniós ala­pokból készült el.
 • Felújítás alatt áll a rövid programú óvoda épülete, ennél a licitet többször is meg kellett ismételni, végül 3 érdeklődő cég érkezett, jelenleg a közbeszerzés zajlik. Szeretnénk minél hamarabb elkezdeni a munkálatokat, de sajnos a bürokráciát nem lehet megkerülni.
 • Elkezdték az új hosszú programú óvoda felépítését, amely a régi Oga épülete, a vízművek ingatlanja helyén lesz. Ezen a területen egy teljes felszereléssel ellátott sportterem is épül, szintén a Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A kivitelezőnek 2 év áll a rendelkezésére a munkálatok befejezésére.
 • Zajlik a hosszúaszói kultúrotthon felújítása, ez uniós alapokból készül, tervek szerint év végére megvalósul. Már lecseréltük a tetőt, jelenleg külső és belső felújítási munkálatok zajlanak. Az épülethez tartozó telken egy kisebb parkot is kialakítanak.
 • A napokban írjuk alá a szerződést a falumúzeum felújítására, amely gyakorlatilag újjá lesz építve. Figyelembe véve a szakértői tanulmányt, arra jutottunk, hogy hosszú távon jobban járunk, ha az épületet lebontjuk és újat építünk helyette, mivel a falak állapota nem tette lehetővé a tatarozást. A múzeumot kiürítettük, a tárgya­kat kiköltöztettük, várjuk, hogy véglegesítsük a szerződést, ezt követően a kivitelező elkezdheti a munkálatokat.
 • A Varsolci útban, a Péntek utcán, az Alszegen sikerült bővíteni a gázhálózatot, a jövőben ezt tovább szerenénk bővíteni.

 • A magyar állam segítségével református óvoda épült Krasznán, a kivitelezést a Királyhágómelléki Református Egyház­kerület és a Krasznai Református Egyház felügyelte. Nagyon fontos létesítmény ez a községünkben, hiszen a régi hosszú programos óvoda alkalmatlan volt oktatásra. Az intézmény működése a hivatalon és az iskolán keresztül történik. Nem volt egyszerű beindítani az oktatást, különféle bürokratikus akadályokat gördítettek utunkba, de végül sikerült ezeket megoldanunk, elindulhatott az oktatás, és elmondhatom, gyermekeink jó helyen vannak. Sajnos a mostani járvány kihatott mind az óvodák, mind az iskolák működésére, de a jövőt illetően optimisták vagyunk, reméljük a legjobbakat…

 • Szintén uniós alapokból játszóteret építettünk az ANL tömbház mellé, amit a gyerekek már az átadástól kezdve birtokba is vettek.
 • Szintén magyar állami finanszírozásból, a marosvásár­helyi Studium Prospero Alapítványon keresztül orvosi lakás épült Krasznán. Célunk, hogy itthonmaradásra biztassuk a szakemberein­ket, orvosokat, gyógyszerészeket, ehhez szerencsére nem csak szavakkal, hanem konkrét támogatással is tudtunk élni. Jelenleg két lakrész van használatban, de az alapítvány nem zárkózott el a további lakások építésétől sem, a telek megengedi, rajtunk nem múlik. Fontosnak tartok minden lehetőség megragadását, amellyel gyarapodhat Kraszna. Polgármesterként nyitottnak kell lenni a lehetőségekre, és nem csupán a hagyományos, állami vagy uniós, hanem minden lehetőséget ki kell használni. A lehetőségek pedig az együttgondolkodással és a jó kapcsolatok fenntartásával születnek.
 • Többen is jelezték, főleg a fiatalok, hogy jó lenne, ha ingyen WIFI pontok lennének Krasznán, ahogy az nagyobb városokban is megszokott. Meghallgatva az igényeket, kijelenthetjük, hogy Szilágy megyében elsőnek Krasznán valósult meg a WIFI 4 EU program, amely keretén belül a parkokban, közterületeken ingyen WIFI lefedettség van a polgármesteri hivatal jóvoltából.
 • Modernizáltuk a térfigyelő kamerák rendszerét ezáltal jobb lett a közbiztonság Krasznán. A hosszabb tárolási idő és jobb minőségű felvételek sok esetben segítettek egy -egy problémás ügy felgöngyölítésében.
 • Kultúra, hagyományőrzés, sport – Működtettük, támogatjuk a Bokréta, Tinikomédiások, Szivárvány és Amarylla csoportokat. Örülünk, hogy vannak fiataljaink, akik az iskola mellett hasznos dolgokkal foglalkoznak. Idéntől átkerült Krasznára az FK Csíkszereda Akadémia Szilágy megyei alközpontja, közösen az Aka­dé­miával tataroztuk az öltözőket, valamint egy teqball pályának is előkészítettük a terepet. Támogatjuk a sportot kedvelő fiatalokat ezért több olyan rendezvényünk is volt, ahol közösen az iskolával sporteseményeket rendeztünk.
 • Közösen a Történelmi Vitézi Renddel emlékművet avattunk az 1956-os Erdélyi áldozatok emlékére, mert számunkra fontos a múlt ápolása is. Ilyen emlékmű az országban Krasznán kívül csak Sepsiszentgyörgyön van.

 

Tanácsosjelöltjeink:

 1. Vincze Sándor (Pillangó)
 2. Kiss István
 3. Szász Ferenc
 4. Katona Ibolya
 5. Kiss Attila
 6. Kocsis Éva
 7. Oláh Levente
 8. Bódizs Zoltán
 9. Ozsváth Ilona
 10. Sütő Attila
 11. Vincze Sándor (Skurli)
 12. Nyeste Árpád
 13. Torma Sándor
 14. Cseke Zoltán
 15. Seres Árpád
 16. Seres Klára
 17. Dr. Csóka Erzsébet
 18. Valki Ibolya-Katalin
 19. Bréda István