Mon. Jul 22nd, 2024

Középkori kolostor maradványaira bukkantak Szilágynagyfaluban

A múlt héten Szilágynagyfalu területén, Szilágybagos irányában a zilahi régészek megtalálták annak a kolostornak az alapjait, amelyet már Petri Mór is említett monográfiájában. A 19. században élt tudós leírta, hogy a település határában pálos kolostor működött, amelyet Losonczy Dénes fiai, György és László alapított a Boldogságos Szűz tiszteletére. A feltárást jövő tavasszal vagy ősszel folytatják. 

Keresztes Tímea, a zilahi régészcsapat tagja a Maszolnak elmondta, a helybéliek és a muzeológusok is tudták, hogy a környéken, a településtől délkeletre egykoron kolostor állt. Korábban, a 90-es években már végeztek terepbejárásokat, végül idén, fotogrammetriás vizsgálat segítségével vált világossá, hogy hol kell keresniük a maradványokat, hol álltak egykoron a kőfalak. Az ásatások során cseréptöredékek, ablaküvegdarabok, szegek, téglák és pénzérme és előkerült, ez utóbbi nagy valószínűséggel Luxemburgi Zsigmond idejéből, a 14-15. századból való, bronzból készült, előlapján egy kereszt látható négy koronával.

Fórizs László szilágynagyfalui alpolgármester szerint „aki nem becsüli meg a múltját, annak nincs jövője”. A jövőt illetően tehát elmondta, hogy a további feltárások után szeretnék az adott területet turisztikai látványossággá alakítani, megőrizni, ezáltal is gazdagítva a település hírnevét, ami a jövőben nemcsak Arany Toldijáról és a szilágynagyfalui „halmokról” lesz ismert, hanem a középkori régészeti lelőhelyről is.

A kolostorról a https://maszol.ro/belfold/Kozepkori-kolostor-maradvanyaira-bukkantak-Szilagynagyfaluban honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.