Wed. Jul 24th, 2024

Kiváló magyar részeredménnyel zárult a népszámlálás online szakasza

„Mintegy 700 ezer magyar töltötte ki sikeresen az online népszámlálási kérdőívet május 27-ig, és ezzel minden előzetes becslést és várakozást meghaladt a népszámlálás első szakaszában a magyar részvétel. Köszönet érte!” – értékeli a cenzus részeredményeit a Népszámlálás.ro sajtóközleménye.

Országos szinten a beküldött kérdőívek száma elérte csaknem a 11 milliót, ami 58%-os becsült részvételi arányt jelent. Az egyedi, a Statisztikai Intézet által elfogadott és érvényesített személyi kérdőívek száma azonban 8,9 millió, a becsült lakosság 46,8%-a. A fennmaradt 2,1 millió kérdőív az érvénytelenített, hiányosan vagy többszörösen beküldött űrlapokra, avagy az üres lakásokra vonatkozik.

A becsült magyar részvétel jóval az országos átlag feletti, 67%-os. A megyék magyarságaránya szerint becsülve összesen mintegy 800 „magyar kérdőív” érkezhetett be a Statisztikai Intézet rendszerébe, ebből 340 ezret egyénileg, otthonról, további 460 ezret pedig az összeírópontokon regisztráltak. Azonban a magyarok körében is megközelítőleg 100 ezerre tehető azoknak a kérdőíveknek a száma, amelyek hiányosan vagy többszörösen voltak beküldve, ezért nem lettek érvényesítve, vagy az üres lakásokra vonatkoztak. „A rendelkezésünkre álló adatok alapján azt feltételezzük, hogy mintegy 700 ezer romániai magyarnak sikerült érvényesen kitöltenie a népszámlálási kérdőívet az első szakaszban” – mondta el Barna Gergő szociológus, a cenzus magyar tájékoztató és támogató kampányának koordinátora.

Szilágy megye a tizenkettedik, Szatmár pedig a tizenharmadik helyezéssel fejezték be az első szakaszt, mindkettő 60% feletti részvétellel.

Az erdélyi nagyvárosok lakossága körében is népszerűnek bizonyult az online válaszadás lehetősége: Zilahon 68%-ra becsülhető a részvétel.

Barna Gergő kampánykoodinátor kiemelte: „Hálásak vagyunk az erdélyi magyarok részvételéért és kitartásáért, hiszen ahogy az adatok is mutatják, sikerült az országos átlagon felüli eredményt elérni.” Ennek érdekében igyekeztek minden segítséget megadni: március 14. és május 27. között 315 ezer egyedi látogatója volt a Népszámlálás.ro honlapjának, 30 ezren vették igénybe az oktatóvideójukat, 6 ezren kértek segítséget a telefonos ügyfélszolgálatuktól, és szintén mintegy 6 ezren használták a Boti, a népszámos chatbot-szolgáltatásukat.

„Ezt a nagyszerű eredményt csakis közös összefogással sikerülhetett elérnünk, az országos kampány hatékonysága nemcsak a tömbmagyar területeken látszik meg, hanem a szórványban is – és ez a partnerintézmények és -szervezetek helyi munkája nélkül nem sikerülhetett volna. Ugyanígy köszönet illeti meg a mintegy 3 ezer önkéntes „népszámost” és települési felelőst, aki helyi szinten segédkezett az összeírásban” – értékelte a kampánykoordinátor a közös munka sikerességét. Ugyanakkor hozzátette: „A népszámlálás ezzel még nem fejeződött be, kezdődik a második félidő. Azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével, vagy érvénytelen kérdőívet küldtek be, júniusban számlálóbiztos fogja megkeresni otthonukban. Őket továbbra is arra biztatjuk, hogy magyarságukat vállalva vegyenek részt a népszámláláson.”