Fri. Jul 12th, 2024

Kis közösség nagy megvalósítása: felújították a rátoni református templomot

Felújították a Szilágy megyei Kraszna községhez tartozó Ráton református templomát, amely gyöngyszemként tündököl a helység központjában.

Teológiai éveit követően, négy éve érkezett a faluba Biró Botond lelkész, aki szinte azonnal hozzálátott a közösség életének felpezsdítéséhez, majd pályázatokat nyújtott be, hogy korszerűsítse Isten házát.

A tavaly elkezdődtek a munkálatok: a templom belső felújítására a magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül kaptak támogatást, míg a templom külső felújítását a román kormány, a helyi önkormányzat és más támogatók segítségével sikerült kivitelezni.

Ennek apropóján hálaadó istentiszteletet tartottak, melyen Bogdán Szabolcs esperes igehirdetését a 127. Zsoltár első versére építette: „ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői”. Elmondta: a mai nap az örvendezésé, hiszen az öröm, a hálaadás hozta össze mindnyájukat, mert megújult és gyönyörű lett nemcsak belül, hanem kívül is a rátoni gyülekezet temploma, ezért van, miért hálát adni, örvendezni. Továbbá kiemelte: „mi, emberek, magunktól semmire sem lennénk képesek, ha az Úr nem munkálkodik, mert csak az általa megáldott szorgalom tud gyümölcsöket teremni.”

Az esperes szerint a hívő ember tudja, hogy nem élhet az Isten áldása, segítsége, cselekedete nélkül, és a legnagyobb hibát akkor követjük el, amikor kihagyjuk terveinkből, önállóan akarunk eljárni. Nem elegendő az emberi akarás, tudás, erő, szükségünk van az ő vezetésére, áldására, mert minden építés, felújítás, csak általa lesz áldott, és a közösség építése is csak vele lesz eredményes – hangsúlyozta. „Mi az Úrral építettük fel ezt a hajlékot, segítségével kirendelte a forrásokat pályázatok formájában, emberi hozzájárulás által. Az építés, felújítás önmagában még nem minden, következik az őrzés folyamata, ami sokkal nehezebb, mint az építés, mert állandó éberséget feltételez. Igaz ez nemcsak épületekre nézve, hanem a lelkiekre is, őrizni kell azt, ami elkészült, és néha ez kemény küzdelmet jelent” – fogalmazott.

Hozzátette: a gyülekezet ereje soha nem a számokban rejlik, nem ez határozza meg, nem a nagy tömegeket nézi Isten, hanem, hogy mi van a szívekben, és a legfontosabb a gyülekezet lelkiállapotának temploma. A felújított templom látványos, hiszen az épületeket könnyebben lehet azzá tenni, a lelki munka, az emberi életek, szívek változása, gyógyulása viszont nem ilyen, és nemcsak egy kőépület újulhat meg, hanem az emberi élet is – mondta.

A templomfelújításról és az ünnepségről, a helyi gyülekezetről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Kis-kozosseg-nagy-megvalositasa-felujitottak-a-ratoni-reformatus-templomot honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.