Thu. Jun 20th, 2024

Kihirdette az államfő az RMDSZ által kezdeményezett törvényt: minden régió egyformán, a helyi sajátosságainak megfelelően fejlődhet

Az elmúlt időszakban a kisebb megyék fejlődése elmaradt a nagyobbakétól, éppen ezért az RMDSZ törvényt dolgozott ki és fogadtatott el a parlamentben az erőteljes polarizálódás feloldása érdekében, hogy minden régió egyformán fejlődhessen, tekintettel arra, hogy a fejlettségi szint a régiók létrehozásától napjainkig egyenlőtlenül növekedett.

A most elfogadott és az államfő által kihirdetett, azaz jogerőre emelkedett törvény értelmében a különböző régiók és ezen belül a megyék felzárkóztatására megoldást jelentene az integrált területi beruházás, amely során egy kisebb régió specifikus problémáinak megoldására lehet európai uniós forrásokra pályázni.

Az integrált területi beruházás nem más, mint egy jól meghatározott, földrajzilag körülhatárolt régió, egy társulás által lefedett terület, amely meghaladhatja a megyehatárt, sőt, az adott fejlesztési régió határait is. Így Erdélyben a törvény értelmében hat integrált területi beruházást (ITB) hoztak létre: ITB Nyugati-hegység területe – Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Hunyad megye; ITB Hargita-Kovászna – Hargita és Kovászna megye; ITB Ér-Berettyó – Bihar, Szatmár, Szilágy megye; ITB Ernye-Gernyeszeg – Maros megye; ITB Fogarasi Mikrorégió – Brassó és Szeben megye; valamint ITB Zsil-völgye – Hunyad megye.

Ez alapján például a Hargita-Kovászna ITB vagy Bihar, Szatmár és Szilágy megye (Ér-Berettyó ITB) közösen dolgozhatják ki az integrált területfejlesztési stratégiákat. Így közösen, a helyi igényekhez mérten határozhatják meg a prioritásaikat és ennek függvényében pályázhatnak az európai uniós alapokra.

Ezekben a kistérségekben egyrészt azért szükséges az integrált területi beruházási (ITB) mechanizmus alkalmazása, mert jelentős különbség van ezek között a területek és az országos átlag szerinti fejlődés között, másrészt pedig a térségek között különböznek a természeti és környezeti adottságok is.

Az ITB-k alkalmasak lesznek arra is, hogy a különböző szolgáltatásokhoz kellő hozzáférést biztosítsanak, valamint elszigetelt és hátrányos helyzetű közösségekkel rendelkező területeket is felzárkóztathassanak.

Az eljárás értelmében az egyes ITB-k először saját fejlesztési stratégiát kell kidolgozzanak, amelyet az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia, majd ez alapján pályázhatnak európai uniós forrásokra.