Mon. Jul 15th, 2024

Kelemen Hunor beszéde az új kormány beiktatásának vitáján

Újszerű helyzetben vagyunk: választási évben, államelnök-választás, helyi és parlamenti választások előtt kell egy egyszínű és kisebbségi kormányt megszavaznunk. Olyasmit kell megadnunk önöknek, amihez gátlástalanul és aggályoktól mentesen ragaszkodtak.

Az általános választások előtt önök szenvedélyesen akarták, hogy az elnöki hatalom mellett megszerezzék a kormányhatalmat is. Ma megkapják, amit akartak, a végrehajtó hatalom is önökhöz kerül, és csakis önökön múlik, hogyan élnek ezzel a hatalommal.

Mi, az RMDSZ-ben nem várunk csodákat az új kormánytól.

Amit viszont elvárunk, az a felelősségteljes kormányzás minden állampolgár felé, tisztelet minden közösség felé. Elvárjuk a közügyek tisztességes és átlátható rendezését, valamint a költségvetés kiigazítását és a jövő évi büdzsé megalkotását.

Kiegyensúlyozott, túlkapások nélküli kormányzást várunk el, amely a közelmúlt történetében először a GDP 6 százalékát fordítja majd az oktatásra. Elvárjuk, hogy ezen a lényeges területen beruházásokat hajtsanak végre a társadalom jövőjének érdekében. Eredményes oktatási rendszer alapjait kell megteremtenünk, amely a gyermekért van, és a versenyképes ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt.

Elvárjuk, hogy biztosítsák a közberuházásokhoz szükséges forrásokat a helyi közösségek és a nagy infrastruktúra fejlesztések szükségleteinek tiszteletben tartásával. A rugalmasság elvének megfelelően elvárjuk, hogy kérjék 2 milliárd euró átcsoportosítását a Nagy Infrastruktúra Programból a Regionális Operatív Programba.

Nézem a kormánylistát, a miniszterek nevét, a sorrendet, és ez sok mindenről árulkodik. Lehet, eljön egyszer az, amikor az oktatás, a kultúra, a szállítás és az infrastruktúra nem kerülnek utolsó helyre ezen a listán.

Esélyük van arra, hogy visszaállítsák a parlament törvényhozási szerepét. Azoknak a minisztereknek, akik a parlamenti bizottságokba párbeszédet kívánnak folytatni velünk, könnyebb dolguk lesz, látható és jobb eredményeik is lesznek. Ha gyakorlatba ültetik a parlament által megszavazott törvényeket, ha tiszteletben tartják a ratifikált nemzetközi szerződéseket, ha csak kivételes esetben hoznak sürgősségi kormányrendeleteket – egy szóban, ha tisztelni fognak, mi is tisztelni fogjuk önöket, és betartjuk a szavunkat.

Ha tisztelni fogják a romániai magyar közösséget, megkapják a mi tiszteletünket és támogatásunkat is.

Tisztelt megbízott miniszterelnök úr!

Van néhány miniszter, akit a szakbizottságok negatívan véleményeztek. Van néhány további miniszterük is, akiknek nincs sok keresnivalójuk egy jobb-közép kormányban. Ez az ön felelőssége. Csak az önök kormányzásán és cselekvésén múlik. De az igazi felelősség: ne kompromittálja egy év alatt a hosszú távú jobb-közép kormányzás esélyét. Bármilyen hiba, bármilyen arrogancia, bármilyen szakértelemhiány, bármilyen túlkapás és a megfontoltság hiánya kompromittálni fogja annak az esélyét, hogy a parlamenti választások után is folytassák a kormányzást. Romániának szüksége van a parlamenti választások után is egy jobb-közép kormányra. Hogy lesz-e vagy sem, az önön múlik, ennek felelőssége az ön vállát terheli.

Sok sikert kívánok. Megszavazzuk ma önöket, de önökön tartjuk a szemünket. Készen a támogatásukra, ha megérdemlik, és készen állunk arra is, hogy megbüntessük önöket – egy bizalmatlansági indítvánnyal –, ha szükség lesz rá.

RMDSZ-tájékoztató