Mon. Feb 26th, 2024

József Attila tizennegyedszer

,,A Kolozsvárról érkezett Albert Júlia színművésznő és Szőcs Judit nyugalmazott tanár, előadó, valamint a zilahi Hari Tünde és Rozs Rita tanfelügyelők és Nagy Eleonóra szilágy­somlyói magyartanár által alkotott értékelőbizottság a következő díjakat ítélte oda: az előkészítős-II.osztályosok korcsoportjában hét versmondót emel­tek ki különféle szempontok szerint – Egri Annát a jól felépített vers­mondásért (Szilágysomlyó, Szodorai Melinda), Szabó Viktóriát a színesen értelmezett versért (Szilágysomlyó, Szodo­rai Melinda), Kabai Vanesszát a jó hangsúlyozásért (Szilágynagyfalu, Tóth Ella), Kocsis Zselykét jó előadásmódért (Szilágysomlyó, Szodo­rai Melinda), Kutasi Blankát tiszta kiejtésért Szi­lágy­somlyó, Szodorai Me­linda, Víg Alexandrát a hiteles arcjátékért (Szilágy­somlyó, Bara Jusz­tina), Berek Dávidot pedig azért, mert előadásában szépen játszott a hangjával (Szilágysomlyó, Szodorai Melinda). Ebben a korcso­portban került kiosztásra egy könyv­újdonság is, Balázs Imre József CD melléklettel ellátott legújabb, inter­aktív könyve, amely egy telefonos alkalmazás letöltése segítségével egy mozdulatra megszólaltatja a költőt, amint gitárkísérettel elénekli versét.

A versmondásban már nagyon nagy tapasztalattal rendelkező értékelők véle­ménye szerint ez a rangsorolás nélküli kiemelése egyik-másik jó adottságnak sokkal elfogadhatóbb és ösztönzőbb az előadó gyermek számára, mint a szám szerinti díjazás. Ez utóbbit csak a III. osztályosoktól felfele alkalmazzák.

Ennek értelmében a III-IV. osztályosok korcsoportjában két második díjat osz­tot­tak: Balabás Róbert István Zilahról, (felkészítő Pali Kis Irina Éva) és Szabó Adrienn (Szilágynagyfalu, Somogyi Pi­roska) szavalóknak, V-VI.-ban első Egri Kriszta Szilágysomlyó, Veres Tünde), második Molnár Edit (Désháza, Molnár Annamária), harmadik Gáspár Anna Dóra (Szilágyperecsen, Fehér Éva), di­cséretet érdemelt Ardai Salomé (Szi­lágy­nagyfalu, Orosz Gabriella).

A leg­na­gyobbaknál első díj nem volt, második Bereczki Abigél (Kémer, Fazekas Éva) és Bántó Mózes (Szilágysámson, Al­má­si István), harmadik Fehér Hel­ga Petra (Szilágyperecsen, Fehér Éva), dicséret Torkos Király Barbara (Szilágy­nagyfalu, Orosz Gabriella). Az V-VIII. korosztályban egy értékes EMKE díj is kiosztásra került, ezt János Dóra Katalin érdemelte ki (Kémer, Fazekas Éva).”

A vetélkedőről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.