Mon. Oct 2nd, 2023

Jóváhagyták a növényvédő szerek használatát

Jóváhagyta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium az APRON XL 350 ES és a LUMISENA 200 FS szerek ideiglenes használatát, amelyek a Napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii) ellen jelentenek védelmet. Ez azt jelenti, hogy január 17-e és május 16-a között a hazai napraforgótermesztőkre csak részben vonatkozik a növényvédő szerek EU piacán történő forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet.

A mezőgazdasági minisztérium közleménye hangsúlyozza: sem az APRON XL 350 ES sem az LUMISENA 200 FS használata nem jelent veszélyt az emberi szervezetre, sem pedig a méhekre és a többi rovarra.

Sütő Attila