Mon. Jul 15th, 2024

Jótékonysági Katalin napi táncházat tartottak Krasznán

,,…Az est házigazdája, Lelik Berta nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket. Szokásához híven, egy idézettel indította a táncházat. Erre az alkalomra gróf Teleki Pál mondását hozta: „Ha mi nem tartjuk meg magunk mivoltát, a magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az időbeli és térbeli tájban az egyedüli lehető földrajzilag és népileg adott, abban az esetben megszűnik a nemzet, Európának egyik nemzete, alkotóeleme. Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjelhullunk és soha többé felismerhetők nem leszünk.”

Elmondta, hogy az est folyamán össze­gyűlt adományt, 5500 lejt Ölyüs Noelnek, a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő Bihar megyei kisbabának szeretnék felajánlani, hogy minél hama­rabb összegyűljön a kezeléshez szükséges összeg. A gyógyulásához elengedhetetlen génterápiás kezelés rendkívül költséges.

Csontos János debreceni huszár-százados már haza jár Krasznára. Gyakori vendége az itteni táncházaknak. Fontos számára a hagyományőrzés. Úgy gondolja, hogy a krasznai táncház, a Szilágy megyei táncház mozgalom megérdemelné, hogy valaki majd egy egész estés filmet forgasson, mert van abban valami rendkívüli, ahogy a legkisebbektől a legnagyobbakig gyönyörűen megvarrt viseletekben átélik a múltat. Csontos, Széchenyi István idézetével köszöntötte a táncház vendégeit: ,,Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” A huszár-százados oklevelet adott át azoknak a Szilágy megyei huszároknak, akik részt vettek október 27-én Érsem­jénben Kazinczy Lajos ezredes, 15-ik aradi vértanú szobrának leleplezésén és koszorúzásán. Az oklevelet a szilágynagyfalui Torkos Piroska, a tavalyi évben meg­alakult Szilágy megyei huszár egyesület zászlóanyja vette át. Csontos a huszárok nevében köszönetképpen egy-egy szimbolikus ajándékot adott át Lelik Istvánnak, aki adományával hozzájárult a szobor elkészítéséhez és Birtalan Józsinak, illetve zenekarának az avatáson végzett szolgálatért. Emlékoklevelet vehettek át a Szilágy megyei huszárok is, név szerint Kiss István, Torma András, Boros Levente és Püsök Ferenc. A Kossuth nóta eléneklésével ért véget a kis hivatalos megnyitó és vette kezdetét a mulatság, táncolás….”

A táncházról az e heti Szilágyságban olvashatnak.