Mon. Apr 15th, 2024

,,Szilágyperecsen községben lakó gyerekek szülei nemcsak szorgalmukról híresek, de az adakozó készség is bennük él. Ezt az idei 2019-2020-as iskolai tanévben is bebizonyították a SNAC – jótékonysági szer­ve­­zet programja kere­­tén belül, amikor is gyümöl­csö­ket és zöldségeket gyűjtöt­tünk (körülbelül 1 tonna mennyi­ségben) immár kilencedik al­ka­­lommal a partneri kapcso­latban álló válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány részére.

A 2019-2020-as tanévben Válaszúton és Sármáson 145 diák tanul anyanyelvén, őket 35 településről szállítják hetente az alapítványhoz. Az ő részükre gyűjtöttünk, hiszen nem kis feladat hárul az ottani személyzetre, mivel napi ötszöri étkeztetésről kell, hogy gondoskodjanak….”

A karitatív tevékenységről az e heti Szilágyságban olvashatnak.