Thu. May 30th, 2024

Januártól a vagyon- és érdeknyilatkozatokat elektronikus formátumban kell kitölteni

Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely előírja, hogy 2022-től kezdődően a vagyon- és érdeknyilatkozatokat elektronikus formátumban kell kitölteni és benyújtani. 2022. január elsejéig még nyomtatott formában is be lehet küldeni az Országos Feddhetetlenségi Ügynökségnek (ANI), szükségállapot idején pedig szkennelve, azzal a feltétellel, hogy a szükségállapot lejárta után 30 napon belül az irat eredetijét is be kell nyújtani.

A tervezetetet 292 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.

P.I.