Thu. Jun 20th, 2024

Ismét remekelt a TERBETE, ezúttal Temesváron

,,Május 18-án a ,,Temesvári Sokadalom” Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon tizennégy néptánccsoport vette birto­ká­­ba az Egyetemi Művelődési Házat. Két csoport Magyarországról, egy a Vaj­da­ságból a többi pedig a Partiumból ér­ke­zett. A mérce és a tét nagy volt, hiszen három korcsoportban, különböző szin­tű minősítéseket lehetett elérni. Ez az első ilyen kiterjedt jellegű fesztivál Er­dély­ben, melyen zsűri rangsorol és mi­nő­sítést is ad. A négytagú zsűri össze­­tétele neves szakemberekből állt, Ma­­gyar­országról Taba Csaba és párja, Marosvásárhelyről Tekeres Gizella vala­mint Székelyudvarhelyről László Csaba.
A Terbete a fesztiválra tövisháti valamint tyukodi táncokkal jelent­ke­zett. Mindkét táncunkat, melyet tem­peramentum és dinamika jellemez, a közönség a frisstől kezdődően végig tapsolta. A zsűri megfelelő értékelése sem maradt el, mindkét versenyszámot ARANY minősítésbe részesítette.”

A Terbete újabb sikeréről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.