Fri. Jul 12th, 2024

Ingyenes szakmai tanácsadás, munkaközvetítés a 2022-es évfolyam végzősei számára

A Szilágy Megyei Foglalkoztatási Ügynökség tájékoztatja a 2022-es évfolyam végzőseit, hogy a munkaerőpiacra való beilleszkedésük érdekében jelentkezzenek az intézménynél, hogy bekerülhessenek a nyilvántartásba, és igénybe vehessék a felkínált szolgáltatásokat.

Az idén végzett diákok, akik a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában álláskeresőként szerepelnek, ingyenes információs és szakmai tanácsadási szolgáltatásokban, munkaközvetítésben, szakképzési szolgáltatásokban és foglalkoztatási ösztönzőkben (bónuszokban) részesülnek.

A megyei ügynökség nyilvántartásába vételéhez szükséges dokumentumok a következők:

– személyi igazolvány;

– az érettségi bizonyítvány vagy oklevél, amely tartalmazza az érettségi dátumát;

– önéletrajz;

– eskü alatt tett nyilatkozat az egészségi állapotról

– hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához

Oktatási intézményben végzett személy az a személy, aki a törvény feltételei szerint akkreditált állami vagy magán középfokú, szakképző, speciális, középfokú, középiskola utáni vagy felsőfokú oktatási intézmény valamelyikében a törvény feltételei szerint oklevelet vagy bizonyítványt szerzett.

A diplomaszerzést követő 60 napon belüli álláskeresőként való nyilvántartásba vétel kötelező lépés a munkanélküli-ellátás igénybevételéhez, ha a végzettek a fent említett időszakon belül nem tudtak a szakképzésüknek megfelelő munkát találni.

Az érettségizettek esetében – függetlenül attól, hogy letették-e az érettségi vizsgát vagy sem – a 60 napos időszakot az érettségi időpontját követő naptól kell számítani, a hatályos rendelkezésekben meghatározottak szerint.

Azon diákok esetében, akik nem fejezték be az iskolai tanulmányaikat minden tantárgyból, a 60 napos időszakot a pótvizsga letételének időpontjától, azaz az oktatási intézmény által kiállított bizonyítványban feltüntetett dátumtól kell számítani.

Az iskolából kikerülők munkanélküli-ellátásáról további információk találhatók az intézmény honlapján www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.