Tue. Jul 16th, 2024

Indián tábor Sebesváron

,,Augusztus 10-20 között lezajlott csapattáborunk, a­hol részt vett a 84-s számú Fá­bián Béla cserkészcsapat Zi­lahról és a 94-es I. Rákóczi György cserkészcsapat Nagy­váradról, összesen 58 cser­késszel, önkéntessel és meghívottal. A tábor lét­re­jöttének lehetőségét a zilahi Meszes Cserkésze Egyesület vezetősége és tagsága pá­lyá­zati munkájának és szer­ve­zésének köszönhetően az RMDSZ és a Communitas A­la­pítvány anyagi támo­ga­tásával sikerült megszer­vez­ni.

A tábor ,,Hagyományápoló cserkész tábor” témával és Indián tábor keretmesével zajlott le a Kolozs megye, a Bihar-Kolozs-i hegységben Bologa – Sebesvár határában.”

A táborról az e heti Szilágyságban olvashatnak.