Sat. Jan 16th, 2021

Igényelhető a fűtéstámogatás

Azok a személyek, akik a lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, illetve tűzifát, szenet vagy fűtőolajat használnak és az egy főre eső havi nettó átlagjövedelmük nem haladja meg a 750 lejt, jövedelmük függvényében 20 és 262 lej közötti támogatásban részesülnek – tájékoztatott Fazakas Miklós Zilah alpolgármestere.

A kérelmeket munkanapokon 8.30 és 15.30 óra között várják a polgármesteri hivatal Szociális Igazgatóságán (DAS Zalau, Iuliu Maniu 4-6 szám, 11. iroda), érdeklődni pedig a 0260-661 769-es telefonszámon lehet – tudtuk meg az alpolgármestertől.

 

Az igényléshez szükséges okmányok:

– személyazonossági igazolvány (másolat)

– házassági anyakönyvi kivonat/válási végzés/halotti bizonyítvány (másolat)

– előző hónapi jövedelemigazolás minden családtagnak: nyugdíjszelvény, munkahelyi igazolás, családi pótlékot igazoló iratok stb.

– 18 éven felülieknek kincstári igazolás;

– igazolás melyből kitűnik, hogy az ingatlan a kérelmező saját tulajdonát képezi vagy bérli azt.

– villanyszámla, valamint a gázszolgáltató által kiállított számla;

– írásos beleegyezés, mely szerint a kérelmező beleegyezik személyes adatainak feldolgozásába.

 

Örökbefogadás vagy gyermekelhelyezés esetén a fent említett iratokhoz még csatolni kell:

– a végleges bírósági határozatot az örökbefogadás érdekében történő elhelyezésről, vagy adott esetben örökbefogadási nyilatkozatot a törvénynek megfelelően,

– bírósági határozatot vagy adott esetben a gyermekvédelmi bizottság határozatát az elhelyezés intézkedéséről a törvénynek megfelelően;

– a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatójának a döntését, adott esetben bírósági határozatot a sürgősségi elhelyezés intézkedéséről a törvénynek megfelelően;

– a bírósági határozatot gyámságról/gondnokságról vagy gyámhatósági rendeletet a törvénynek megfelelően.

A támogatást attól a hónaptól kapják meg az igénylők, amikor leadták kérésüket, jogvesztő határidő nincs, ezáltal a tél folyamán bármikor igényelhető a fűtéstámogatás – emelte ki Fazakas Miklós.

 

Sürgősségi rendelettel a kormány 750 lejről 800 lejre emelte a fűtéspótlékban részesülők jövedelemplafonját, miután a minimális szociális nyugdíjat a kabinet szeptemberben 704 lejről 800 lejre növelte – jelentette be a miniszterelnöki kancellária vezetője szombaton.

K.M.