Mon. Apr 12th, 2021

Igazolást bocsátanak ki a banki hitelt kérelmezőknek

Igazolást bocsát ki a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség azon mezőgazdasági termelők számára, akik az állatok – sertés, baromfi – jóléti körülményeinek javítására igényeltek támogatást (14-es intézkedés) és saját döntésük alapján a folyó tevékenységek finanszírozására banki hitelért folyamodnak.

Ezen hitelezési lehetőséget azzal a céllal hozták létre, hogy azok az állattenyésztők, akik az állatjóléti feltételek megvalósítási folyamatában vannak, a folyó beruházási munkálatok fedezésére pénzösszegekhez jussanak, addig, amíg az évente folyósított pályázati finanszírozási támogatást átvehetik. Az intézmény a kiadott hitelek értékének 80%-át garantálja. Az APIA az igazolásban alátámasztja, hogy a kérvényező valóban az állatjóléti feltételek javítására vonatkozó állami támogatás kedvezményezettje, és hogy az igazolás átadásának időpontjáig megtörténtek a szükséges adminisztratív ellenőrzések. Az igazolás tartalmazza a kérvény alapján kiszámított állami támogatás összegét is.

Sütő Attila