Mon. Oct 2nd, 2023

Gazdag a közösségi élet Selymesilosván – a református lelkésznő munkáját dicséri

Amióta a településre került, folyamatosan azon dolgozik, hogy a gyülekezete az általa szervezett programok, tevékenységek mellett – ahogy fogalmaz – lelkiekben is felpezsdüljön. Érzékeli, hogy a hívek igénylik az odafigyelést, a beszélgetéseket, az együttléteket. Nemes-Szabó Renáta lelkipásztornál jártunk Selymesilosván.

A selymesilosvai református egyház az idén több sikeres pályázatot írt, ezeknek köszönhetően elkezdhetik az imaház felújítását és a templom külsejének restaurálását.

„Eredményes évet zárunk, ami pedig a jövőt illeti, nagy munkálatok elé nézünk. Templomunk külső része omladozik, legfőképp ezt szeretnénk felújítani” – mondta Nemes-Szabó Renáta lelkipásztor, aki pályázati támogatásból gyermektábort szervezett, és az idén is megtarthatták az Ilosvai Selymes Péter Emléknapot.

Az 1500-as években épült templom belsejét legutóbb 2010-ben újították fel, kicserélték a padokat, a szószéket, parkettát fektettek le, és tervezik az egykori kazettás mennyezet visszaállítását, valamint a két karzat restaurálását is. …

Szilágynagyfaluban megkapta a jó alapot és példát

A szilágynagyfalui születésű lelkésznő már középiskolás korában kulturális eseményeket tartott, néptánccsoporttal foglalkozott, Arany János napokat szervezett. Gyermektáborokba, ifjúsági táborokba járt, mindig közel állt az egyházhoz, vasárnapi iskolát vezetett, ifjúsági csoportot indított, majd jött egy indíttatás, miszerint ebbe az irányba kell folytatnia útját, mert így érzi magát kiteljesedve. A teológiát Debrecenben végezte, ezt követően Lukács József egykori esperes mellett volt segédlelkész. Selymesilosvára kerülve folytatja azt, amit szülőfalujában egykoron elkezdett, mert mint mesélte, ott jó példát és alapot kapott. ….

A selymesilosvai közösségről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Gazdag-a-kozossegi-elet-Selymesilosvan-a-reformatus-lelkipasztorno-munkajat-dicseri honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.