Wed. Sep 27th, 2023

Fiatalon vállalkozni? Lehet! – beszélgetés Lupou Dáviddal

Nehéz dolog fiatalon vállalkozni, még nehezebb, ha egy olyan szakmát választasz magadnak, ami még csak most kezd elterjedni a megyében. Lupou Dávid 21 éves, krasznai fiatal vállalkozó, nemrégiben nyitotta meg a község első férfi fodrászatát.

 

Hogyan ismerkedtél meg a borbélysággal?
Amikor néhány évvel eze­lőtt elkezdett nőni a szakállam, nekifogtam saját ma­gam­nak alakítgatni, ehhez kap­csolódott be később a haj­vá­gás is. A különböző közösségi média felületeken néhány kat­tintás után máris olyan tar­talmakkal találtam szembe ma­gam, amelyek segítségével ha­mar elsajátítottam az alapokat, egyszer pedig elmentem az egyik zilahi borbélyüzletbe, a­hol szinte azonnal megtet­szett a szakma.

 

Hogyan döntötted el, hogy el­in­dítod a saját vállalkozásodat?
Nagyon érdekesek és tanulságosak voltak számomra a kezdeti lépések. Az eL&Be étteremben dolgoztam felszolgálóként, amikor felmerült bennem ötletként, így a kurzus idejére felmondtam, hogy minden időmet a tanu­lásnak szentelhessem. Épp akkor fejeztem be az iskolát, amikor elkezdődött a járvány, így a diploma megszerzése után nemcsak a frissen végzett diákok átlagos jövőtől való félelme volt bennem, hanem a korlátozások miatt nagyon lehetőségem sem volt elkezdeni valamit. Nagy sze­rencsém volt Dimény Leviékkel, a régi főnökömékkel, akik mellém álltak és segítettek. Néhány hónapig visszamentem dolgozni az étterembe, és miután összegyűjtöttem a felszerelésre és a berendezésre szükséges anyagi keretet, a helyiség emeletén megnyitottam a borbélyüzletemet. Az elképzelésben, a tervezésben, a megvalósításban nagy segítségemre volt a bátyám is, aki nélkül talán most sehol sem lennék.

 

Milyen stílust képvisel a hely és a munkásságod?
A modern és a régies stílusokat keverve igyekeztem berendezni a helyiséget, ezek képviselik a munkásságomat is, hiszen nemcsak géppel, ollóval dolgozom, hanem bicskaborotvával is. Hajvágás közben igyekszem megmaradni a klasszikus változatoknál, nem szeretem például az extravagáns csíkokat, szerintem ezek nem hozzáadnak, hanem elvesznek a férfiak megjelenéséből. Szeretem, ha az emberek jól érzik magukat a bőrükben, miután nálam jártak, mert ha külsőleg elégedettek magukkal, akkor általában belül is boldogságot éreznek i­lyen téren. Minden alkalommal beleteszem magamat, a szenvedélyemet, hiszen a klienseim frizurái az én reklámtáb­lám, az minősít engem is.

 

Szerinted miért fontos, hogy a férfiak borbélyhoz járjanak?
Különbség van aközött, a­mi­kor egy férfi borbélynál vagy egy fodrásznál jár, és ezt nem azért mondom, mert a fod­rászok nem vágják le jól a fér­fiak haját. Személy szerint én is jobban éreztem magam, ami­kor elmentem egy olyan hely­re, ahol csak férfiak voltak, ahol már maga a tér is olyan han­gulatot árasztott, ami miatt kliensként nem éreztem fe­szültséget.

Egy fodrász, egy borbély nemcsak a hajadat vágja le és igazítja meg, hanem ő a második pszichológusod is, könnyedén el tudsz beszélgetni, panaszkodni, vitázni vele, függetlenül attól, hogy eddig ismertétek egymást vagy sem.

 

Milyen érzés ilyen fiatalon vállalkozónak lenni?
Furcsa, sokszor még most sem hiszem el, hogy viszonylag hamar sikerült megvalósítanom ezt az álmomat. Az étterem volt az első és egyetlen munkahelyem, tapasztalatom nemigen volt más téren, mégis magamban tudtam, hogy nekem ez az utam, és mikor máskor, ha nem most teszem meg ezt a nagy lépést. Hamar beleszoktam a vállalkozói létbe, abba, hogy én vagyok a magam főnöke. Fiatalon az ember több mindent meg mer tenni, többet vállal magára, nagyon kevés dologra mond nemet. Azon a véleményen vagyok, hogy az ember hiába végez el egy bármilyen egyetemet, ha nincs előtte egy konkrét cél, ha nem látja vala­milyen szakmában magát. So­kan vannak úgy, hogy a dip­loma megszerzése után még mindig nem tudják, mit akarnak az élettől, nem arra használták a tanulás melletti szabadidőt, hogy belekóstoljanak a tanulmányaihoz közeli szakmák világába, emiatt tulajdonképpen három-négy-öt évük ment pocsékba. Érettségi után hirtelen én sem tudtam, hogyan tovább, ám ahelyett, hogy egy olyan egyetemen folytattam volna a tanulmá­nyaimat, amit lehet, abbahagytam volna, inkább dolgozni kezdtem, megtapasztalva ezzel a munka folyamatát, aminek során bennem is kialakult egy cél, ami felé haladni szeretnék.

 

Hogyan népszerűsíted magad?
Instagramon és Faceboo­k­on vagyok fent jelenleg, mert a mai világban ha nem te­szed közzé ezeken az olda­la­kon a munkáidat, olyan, mint­ha tulaj­donképpen nem is létez­né­nek. Nemrég készíttettem ma­gam­nak pólót, mindkét ol­da­lán logóval és reklámmal, et­től is kicsit egységessé, jelleg­zetessé változtatva a megje­le­nésemet. A modern dolgok mel­lett még mindig azon a vé­le­ményen vagyok, hogy a leg­ő­sibb, legbiztosabb módszer a szájról-szájra terjedés a legjobb.

 

Miért éppen Krasznán nyi­tottad meg az üzletedet? Nem gondolkodtál azon, hogy a vá­ros­ban kezdj el tevékenykedni?
Egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy városban indítsam el a vállalkozásomat, mindig is Kraszna volt a cél. Nagy jövőjét látom a községnek, hiszen nagyon gyorsan fejlődik, egyre inkább pörög az élet, sokan vállalják fel a terveiket és nyitják meg a saját vállalkozásukat. Úgy gondolom, a következő öt-tíz évben Kraszna hihetetlenül sokat fog jó irányba változni ilyen szempontból.

Kabai Krisztina