Mon. Oct 2nd, 2023

Felújítják Ady kőasztalát és emlékhelyet építenének a költőnek Szilágylompérton

Érmindszent, Zilah, Nagyvárad, Debrecen, Pest és Párizs mellett Szilágylompért is méltó helyett kapott az „Ady-térképen”. Kevesen tudják, de a szilágysági kis településen éltek a költő nagyszülei, itt született édesapja, Ady Lőrinc, itt lakott és itt tették el nagynénjét, Ady Juliannát, akire második anyjaként tekintett.

A Sarmaság községhez tartozó falu lakossága hűen őrzi Ady Endre emlékét, és büszkék, hogy a nagyváros zajától néha ide menekült a költőóriás, és nagynénje háza – a Séra-kúria – udvarán lévő gesztenyefa alatt, a kőasztalnál írta verseit vagy borozgatott sógorával, Séra Lajossal.

A helyi tanítónő, Sólyom Tünde elmondta, az asztal vistai mészkőből készült, nemrég befejezték a restaurálását, még nem rakták össze, de amint elkészül az emlékhely, tető alá kerülhet, felállítják, hogy az érdeklődők is láthassák. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, támogatásra lesz szükség, mert önerőből nehezen kivitelezhető.

Ady és második otthona, Szilágylompért

Székely Hajnalka sarmasági magyartanárnő középiskolás tanítványaival sokszor eljátszik a gondolattal, „mi lett volna, ha Ady Lőrinc nem költözik Érmindszentre, marad a szülői háznál, és Pásztor Máriát hozza Lompértra…? Vagyis a szilágysági tréfás szólással élve, mi lett volna, ha Ady Lőrinc nem megy fiúnak Érmindszentre?… Ha… Akkor talán most Szilágylompért viselné a híres költő nevét…”, de az édesanyja egyedüli gyermek volt, birtokkal, így egyértelmű volt, hogy oda húzódik a többgyermekes család fia.

Ady Lompérthoz való kötődéséről bővebben a https://maszol.ro/kultura/Felujitjak-Ady-koasztalat-es-emlekhelyet-epitenenek-a-koltonek-Szilagylomperton honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.