Fri. Feb 23rd, 2024

Felhívás végzett diákok számára

A Szilágy Megyei Munkaügyi Ügynökség (AJOFM) közleményben hívja fel a végzett diákok, egyetemisták figyelmét arra, mennyire fontos az, hogy regisztráljanak az ügynökség nyilvántartásába.

Számukra ingyenes tanácsadást és szakképző tanfolyamokat biztosítanak, illetve részesülhetnek az intézmény által biztosított anyagi előnyökben. A középiskolai, szakiskolai végzettek attól függetlenül, hogy van, vagy nincs érettségi diplomájuk, június elsejétől számított 60 napon belül jelentkezhetnek a területi illetékes munkaügyi ügynökségen. A pótvizs­gázni kényszerülő végzősöket a sikeres pótvizsgát követő 60 na­pon belül jelentkezhetnek. Természe­te­sen a szükséges iratokkal. Azaz vi­gye­nek magukkal személyi iga­zol­ványt, születési anyakönyvi kivo­na­tot (mindkettőből eredetit és fény­másolatot), a tanulmányok befejezését igazoló iratot, illetve az egészségi állapotot tartalmazó orvosi igazolást.
J.L.