Mon. Apr 15th, 2024

Felavatták az új esperesi székházat Szilágysomlyón

A Szilágysomlyói Református Egyházmegye még 2022. augusztus 26-án megtartotta tisztújító közgyűlését, szombaton azonban ünnepélyes keretek között letették az esküt és beiktatták a megválasztott tisztviselőket, majd hálát adtak az új esperesi székház felépítéséért, amelyet az istentisztelet után felavattak és megáldottak.

„Mindent Isten dicsőségére tegyetek” – mondta a hálaadó istentiszteleten Sándor András helyi református lelkész, kiegészítve: bármit is tesznek tisztségviselőként, vagy az esperesi székházban, ezt a célt kell szolgálni.

Az ünnepségen igét hirdetett Csűri István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, aki kiemelte, egy alakuló közgyűlésen fontos tisztázni saját magunk és közösségünk előtt, hogy kicsodák vagyunk mi, szolgálattevők, akik arra méltattattunk, hogy megválasszanak bennünket azokra a tisztségviselésekre, amelyeket Isten megjelölt számunkra. Az ember felteszi a kérdést, ki vagyok én, a törékeny ember, hogy Isten rám tekint, szolgálatot ad. Ki vagyok én, akire ránéz a gyülekezet közössége, és rám mutat, mondván: te vagy az a szolgálattevő, akiben bízunk, akiben reménykedünk – tette hozzá Csűri István.

Egy becsületes keresztyén ember nem lehet más és nem szabad másnak lennie, mint annak, aki építkezik, aki soha nem rombol, mindenkor őbenne bízva álmodik, tervez és kivitelez, hogy legyenek megújult templomok, új közösségi helyek, ahova az ember szívesen érkezik. A mi feladatunk a szükséget megoldani, a járható úton járni, és ránézni a járhatatlan utakra is, hogy azok járhatók legyenek. Úgy haladhattok előre, és akkor lesz eredményes a munkátok – fogalmazott a püspök –, ha tudjátok, hogy milyen irányba kell, és szabad indulni. „Te az az ember vagy, aki tudsz előre nézni, akit nem fog valamilyen múltbéli teher a mélység fele húzni, aki nem azon fogsz töprengeni, hogy hol botlik meg, hol fog elesni, hol nem lesz sikeres az élete, hanem pont azt látja meg, hogy mit lehet letenni, miből tanulni, miből tovább indulni.”

Az elmúlt esztendőket áldás kísérte: megoldódtak kérdések, szépülnek és épülnek az épületek, mert a holnap mindig szebb lesz az imádkozók életében. Futni kell és nem panaszkodni, mert ha az ember leül és karba teszi a kezét, nem marad más megoldás, csak a halál, ami nem megoldás. Ez vonatkozik az egész társadalom életére is – magyarázta.

Az ünnepségről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Felavattak-az-uj-esperesi-szekhazat-Szilagysomlyon honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.