Sun. Dec 10th, 2023

Ezüstgyopár díj – Gáspár Attila laudációja

Név: Gáspár Attila

Születési hely/idő: Szilágyperecsen, 1949. május 31.

Tanulmányok: Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte 1968-ban, majd ezt követően a George Dima Zenekonzervatóriumban zenepedagógiát végzett 1972-ben, szintén Kolozsváron. 1988-ban szerezte meg az I. fokozatot, mint zenetanár. 2006-ban magiszterizett a Babes-Bolyai Tudományegyetem újságíró szakán.

Pályakép: Tanári tevékenységét a Zilahi 1-es számú Általános Iskolában kezdte (1972-1975), ezt követően a Művészeti Szakközépiskolában tanított (1975-1990), majd a Szilágy megyei Művelődési Tanács szakirányítója (1990-2000), ezzel párhuzamosan a zilahi „Gheorghe Șincai” Tanítóképző zenetanára, közben a csömörlői Művelődési Ház, a Krasznai Tanügyiek Kórusának, a Szilágyperecseni Református Kórusnak, a zilahi Szegedi Kis István Ifjúsági Kórusnak, a tanítóképző Csalogányok-leánykórusnak, a Wesselényi Leánykarnak karnagya, a dobai, szilágyperecseni, a dobrai, a szilágysomlyói Szederinda és a zilahi Csuprosok citerazenekar irányítója, 1990-től kezdeményezője és szervezője a Szilágysági gyerek vagyok népdaléneklési versenynek, szerkesztője a Fesztivál Füzeteknek (1991-2000), a Művelődés zilahi szerkesztője (1993-1998), a zilahi Limes című kétnyelvű folyóirat magyar szerkesztője (2000-2006).

Tevékenységi kör:

Könyvei: Gitáriskola I-III. (Kv. I.k., 1997 és 2000; II-III. k., 2004); Csak az nékünk vigasságunk: Zenei olvasókönyv gyermekeknek és serdülőknek (Zilah, 2012; Kolozsvár-Ábel kiadó, 2018); Amerre én járok. Citeratábori népdalgyűjtemény a zilahi Csuprosok citera együttesnek (Zilah, 2016); Bánffy Zsuzsanna Daloskönyve (Zilah, Caiete Silvane Kiadó, 2019); Perecsenyi sugár torony (Zilah, Caiete Silvane Kiadó, 2020).

Közös kötetek: Encyclopedia Hungarica IV. (Calgari, 1998); Szilágysági magyarok (Bukarest, 1999); 800 éves Szilágyperecsen (Zilah, 2005); Nagydoba és Kisdoba a változó időben (Zilah, 2017).

Mindezek mellett még 7, népdalt, egyházi éneket, illetve nótát tartalmazó kötet jelent meg a szerkesztésében. Zeneművei be sem férnének egy kötetbe.

Alapító tagja és elnöke a Szilágy Társaságnak, tagja a Kolozsvári Művelődés Egyesületnek, a Silvania Egyesületnek, a Tövishát Egyesületnek, a Kincs Gyula Alapítványnak, a MÚRE-nak, a Romániai Magyar Zenetársaságnak, a Romániai Magyar Dalosszövetségnek, a PRO Szilágyság Egyesületnek.

Díjai: Seprődi János-díj (2004), Szilágysági magyarok-díj (2008), Nagy István-díj (EMKE, 2011), Petri Mór-díj (2013), Excelenta in Cultura-Salaj (2013), Ezüst fenyő-díj (2017), Wesselényi-díj (2018), EMKE Életmű díj (2019), Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés (2019).

Hitvallás – Gáspár Attila egész munkásságát a népi hagyományok felkutatására, ápolására, átadására szentelte. Hivatásának tekintette a magyar nemzet értékeit, azon belül szűkebb pátriája, a Szilágyság értékeit megismertetni a tanítványaival, olvasóival. Zilahi diákéveink alatt ő volt a lámpás, melynek fénye még ma is közel száz, a Szilágyságban tevékenykedő pedagógusnak és a világ számos pontján élő volt diáknak mutatja az utat.

Vig-Szabó Andrea-Erzsébet, tanítónő