Wed. May 25th, 2022

Értesítések – tudósítások

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezetének tervezett tevékenységei a 2021-es esztendőben:

2021. május 8. – Zilah XVIII, Szilágyság – kutatási konferencia

Téma: Emlékezzünk régiekről

A súlypont újból dr. Petri Mórra való emlékezés (most már 76. esztendő halálától), de más témájú előadásokkal is lehet jelentkezni 2021. április 26-ig dr. Bajusz Istvánnál.

Petri Mór díj kitüntetjeinek bemutatása, (laudációk): állófogadás – Szilágy vármegye Petri Mór korában című poszterkiállítás bemutatása.

  • Továbbá az érdeklődők és a tagság tudomására hozzuk, hogy a 2020-as (koronavírusos) esztendőben is Petri Mór díjat adományoztunk: Joikits Attila szilágysomlyói történelemtanárnak, történésznek, helytörténésznek, a Szilágyság történetének kutatásában elért eredményeiért és nemzeti önazonosságunk megőrzésében kifejtett kitartó tevékenységéért, valamint Dimény Miklós krasznai kőfaragómesternek, hagyományőrző és ápoló tevékenységéért a szilágysági magyar emlékjelek készítésében és megőrzésében tett önzetlen kitartó áldozatvállalásért.
  • Idén is köszönetünket fejezzük ki azoknak az egyéneknek, akik jövedelmük leírható 2%-át a tudomány, kultúra és az oktatás támogatására, az EME-nek adományozták. Felajánlásaikat idén is szeretettel fogadjuk és már hagyományosan, az űrlapot személyesen visszük aláírásra.

Az EME tagdíj 2021-ben is 20 lej nyugdíjasoknak, míg a keresettel rendelkezőknek ennek duplája. Tagtársainktól szívesen összegyűjtjük a hozzájárulást és továbbítjuk az EME kolozsvári központjába.

-2021. július 11. – Budapest

Petri Mór emlékoszlopának – síremlékének felállítása, felavatása, felszentelése a Kerepes-úti sírkertben. A tisztán civil adományokból megalkotott síremlék készen áll Krasznán, csak bizonyos jóváhagyásokat várunk a magyar hatóságoktól. Amíg ez a koronavírusjárvány tartja magát, addig tervezett tevékenységünk csak álom marad(hat). Az avatási ünnepség egy éves késéséért elnézést kérünk Gál Sándor fábiánházi református lelkész úrtól és a Kéry Mihály vezette halásztelki református kórustól.

Reményünket fejezzük ki, hogy hagyományos támogatóinkkal és testvérszervezeteinkkel (RMDSZ, EMKE, Pro Zilah, Szilágy Társaság, Pro Szilágyság, Báthory István Alapítvány, Tövishát Társaság, Hepehupa, Szilágyság, Szabadság) ebben az évben is termékenyen tudunk a közösségért vállvetve tevékenykedni.

Üdvözletünket külön fogadják Kovács Zoltán Zsolt (a Báthory Alapítvány ifjú elnöke) és Vicsai Miklós Zsolt (a Hepehupa ifjú szerkesztője) tanár urak. Részünkről a bizalom megelőlegezett minden közösségépítő és önazonosságerősítő tevékenységetekhez. Hisszük, hogy van jövő a szilágysági magyarok számára is. Soli Deo Gloria!

 

Dr. Bajusz István

Kovács Kuruc János

Csóka László